Πριν από μερικές ημέρες δημοσιεύτηκαν από το ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες των 28 μονίμων, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, εργατών καθαριότητας, οδηγών, χειριστών μηχανημάτων, ηλεκτρολόγου και επόπτη καθαριότητας που είχε ζητήσει ο Δήμος Αγ. Νικολάου. Καθυστέρηση, εκτιμάται ότι θα προκύψει στη δημοσίευση του πίνακα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λόγω και του φόρτου του Εθνικού Τυπογραφείου με τις διαδοχικές εκλογές. Αφού εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ, οι διορισθέντες θα κληθούν να προσκομίσουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται για το διορισμό τους. Στο πλαίσιο αυτό θα διεξαχθεί και ενδελεχής έλεγχος για την εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν, ενώ χρειάζεται η συναίνεσή τους για την έκδοση ποινικού μητρώου στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικού υγείας κλπ. τα οποία αποστέλλονται υπηρεσιακά στην Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου.

Ακόμη είναι άγνωστον από πού κατάγονται όσοι έχουν διοριστεί και αυτό δε θα γίνει γνωστό μέχρι να αποσταλούν από το ΑΣΕΠ τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν καταθέσει όταν υπέβαλαν την αίτησή τους.

Η Υπηρεσία του Δήμου, όταν ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω θα προβεί σε έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού, που επίσης πρέπει να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε στη συνέχεια να ορκιστούν και να πιάσουν δουλειά…

Όλα αυτά, κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, θα απαιτήσουν μερικούς μήνες… Η πιο αισιόδοξη  εκτίμηση της Υπηρεσίας είναι ότι οι μόνιμοι αυτοί εργαζόμενοι δεν θα ξεκινήσουν εργασία, πριν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και αυτό δεν εξαρτάται στο ελάχιστο από την Υπηρεσία του Δήμου, όπως μας δήλωσε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας κ. Κατερίνα Ανδρουλάκη, όσο και αν επισπεύσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται να γίνουν σε τοπικό επίπεδο.

Εν τω μεταξύ, επεσήμανε ότι πρόσφατα δόθηκε παράταση, το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου, με τροπολογία νόμου, που καλύπτει τους 12 εργαζόμενους (από τους 28)  οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες και ήδη εργάζονται στο Δήμο με σύμβαση. Όσοι εξ αυτών συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες θα μονιμοποιηθούν.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ