Ο προεδρεύων σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης συγκαλεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 8 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να διεξαχθεί η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.