Την απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου, μέχρι να θεσπιστεί νομοθετική ρύθμιση για την κυκλοφορία τους. Ειδικότερα, την άμεση θέσπιση νόμου για την κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων πατινιών ζήτησε ο Δήμος Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με αρμόδιους φορείς την Παρασκευή, στη Λότζια.
Ο Δήμος έχει ήδη διαβιβάσει στο Υπουργείο Μεταφορών αίτημα για την θέσπιση κανόνων, προκειμένου να μπορεί έπειτα να εκδοθεί Κανονιστική πράξη εφαρμογής τους όσον αφορά τη διάθεση και κυκλοφορία των πατινιών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου.