Εξελέγη σήμερα το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας. Αλλά και ανεδείχθησαν τα μέλη των Επιτροπών. Αναλυτικά:
– Τις αντίστοιχες θέσεις στο προεδρείο αναλαμβάνουν οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι: Πρόεδρος από την πλειοψηφία και από την παράταξη «Ενώνουμε Δυνάμεις» Νίκος Μεραμβελιωτάκης, Αντιπρόεδρος από την παράταξη «Σητεία: Επιστροφή στο Μέλλον» Μανώλης Τσιφετάκης και Γραμματέας από την παράταξη «Μαζί στο Αύριο» Γιώργος Μαριδάκης.
– Ακολούθως εξελέγησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Η σύνθεσή της έχει ως εξής: Νίκος Μακρυνάκης, Μιχάλης Αντωνιδάκης, Μανώλης Γαλετάκης, Γιάννης Καναβάκης, Γιάννης Παπαδάκης. Αναπληρωματικά μέλη Μαρία Σπανουδάκη, Σταύρος Συλιγαρδάκης, Μανώλης Μπελιμπασάκης και Νίκος Καραμανωλάκης.
– Επίσης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Ελένη Πλατανάκη Μανώλης Αυγουστινάκης, Σταύρος Συλιγαρδάκης, Μανώλης Τσιφετάκης, Γιώργος Αιλαμάκης. Αναπληρωματικά μέλη Γιώργος Ατζαράκης, Μανώλης Γαλετάκης, Μανώλης Λιλιμπάκης και Γιώργος Μαριδάκης.

Ανεξαρτητοποιήθηκε
Σε «ταραχώδη νερά» κινήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας, αφού λίγο μετά την εκλογή προεδρείου, ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη «Σητεία Μπροστά» κ. Γιάννης Σκαρβελάκης υπέβαλε στον Πρόεδρο την δήλωση ανεξαρτητοποίησής του, η οποία στάθηκε και η αφορμή για τη δημιουργία εντάσεων.
Στην συνέχεια και αφού δεν ελήφθη απόφαση για να συζητηθεί το θέμα- «άτυπα» τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι με ευθείες βολές εκατέρωθεν, αλλά και επισημάνσεις για σύνεση, ψυχραιμία και αλληλοσεβασμό.
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ