Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νεκτάριος Παπαβασιλείου μετά την εκλογή του ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους στην εκλογή μου ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
Με γνώμονα την ορθή διαχείριση των πόρων, το συμφέρον και την ανάπτυξη της Κρήτης μας, θα συμβάλλουμε με σύνεση, πίστη αλλά και αγωνιστική διάθεση στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».