Λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό Β. Κ. Ιεράπετρας κρίθηκε σκόπιμο από την υπηρεσία να δεχτεί προσωρινά μικρό μέρος των λυμάτων του Β.Κ. Ιεράπετρας ο Β. Κ. Κάτω Χωριού. Σημειώνουμε ότι η δυνατότητα και ο σχεδιασμός του Β. Κ. Κάτω Χωριού για επεξεργασία λυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από την εισερχόμενη σημερινή παροχή.

Η όποια διάθεση γίνεται με όλους του ενδεδειγμένους όρους και μέτρα ασφαλείας για το κοινό με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον των δημοτών. Η βλάβη αποκαταστάθηκε προ 3 ημερών. Ο Β. Κ. Ιεράπετρας δέχεται πλήρη φορτία και το συμβάν θεωρείται λήξαν.

Ο Αντιδήμαρχος

Πέτρος Μαστοράκης