Παρακαλούµε τους πολίτες του Νοµού Λασιθίου, λόγω της επιδείνωσης του καιρού που προβλέπεται από την ΕΜΥ από σήµερα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, µεριµνώντας για τη λήψη µέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινοµένων.

Ειδικότερα:
• Να ασφαλίσουν αντικείµενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυµατισµούς.
• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγµένα και λειτουργούν κανονικά.
• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειµάρρους και ρέµατα, πεζή ή µε όχηµα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες µετά το τέλος της εκδήλωσής τους.
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινοµένων.
• Να προφυλαχτούν αµέσως κατά τη διάρκεια µιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να µην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά µόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση µπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από µεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτηµένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείµενα (π.χ. γλάστρες, σπασµένα τζάµια κλπ.) µπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από µπαλκόνια).
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρµοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να ακολουθούν τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.

Ειδικά για τις Ιρλανδικές διαβάσεις που συναντιούνται κυρίως σε δηµοτικούς και αγροτικούς δρόµους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να επικοινωνήσουν µε τους ∆ήµους µέσα στους οποίους βρίσκονται αυτές για να ενηµερωθούν πού υπάρχουν τέτοιες και να µην τις διασχίζουν πεζή ή µε όχηµα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες µετά το τέλος της εκδήλωσής τους τις διαβάσεις αυτές.
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά µε την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πληµµυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόµενα, οι πολίτες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Οι πολίτες µπορούν να ενηµερώνονται καθηµερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινοµένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.