Σε ιδιώτη εργολάβο ανέθεσε απευθείας ο Δήμος Αγίου Νικολάου το κλάδεμα δέντρων και λοιπού πρασίνου στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Είναι η πρώτη φορά που τη φροντίδα του αστικού πρασίνου αναλαμβάνει ιδιωτικό συνεργείο, αφού ως σήμερα, την φροντίδα του έκανε συνεργείο του Δήμου.
Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Κωστής Καστελλιανάκης, ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο. Συνολικά, τα καταγεγραμμένα δέντρα μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, που ανέλαβε συμβατικά την υποχρέωση να κλαδέψει ο εργολάβος, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, περί τα 3.500!
Επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που το έργο αυτό στον Άγιο Νικόλαο, ανατίθεται σε ιδιώτη εργολάβο, ο αντιδήμαρχος εξήγησε ότι υπαγορεύτηκε από το γενικότερο πρόβλημα της έλλειψης εργατικού προσωπικού στο Δήμο. Ειδικά, η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου που έχει το συγκεκριμένο αντικείμενο στην αρμοδιότητά της, δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εποχικούς εργάτες γιατί οι υπηρεσίες της δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, άρα ούτε δικά της έσοδα για να τα διαθέσει για το σκοπό αυτό, όπως π.χ. η Υπηρεσία Καθαριότητας. Εξ άλλου, ως γνωστόν, ως σήμερα, η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου αναγκαστικά συνεργαζόταν με την Υπηρεσία Καθαριότητας, από την οποία αντλούσε εργάτες για να κλαδεύουν το πράσινο της πόλεως.
«Προσπαθούμε, από την αρχή που αναλάβαμε ως δημοτική αρχή, να διαχωρίσουμε τους τομείς του Πρασίνου και της Καθαριότητας. Με στόχο, να πετύχομε τη βέλτιστη λειτουργία και απόδοση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στους δύο αυτούς τομείς λειτουργίας του Δήμου, που σχετίζονται με την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής του δημότη», είπε ο κ. Καστελλιανάκης. Στην παρατήρησή μας, ότι ανάλογα ανεβαίνει και το κόστος των υπηρεσιών αυτών, ο αντιδήμαρχος απάντησε ότι «προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μας, ένα επιπλέον κόστος 20.000 ευρώ δεν είναι τεράστιο…».
Η εντολή που έχει λάβει ο εργολάβος είναι να έχει τελειώσει το κλάδεμα των δέντρων του Αγίου Νικολάου μέχρι τα Χριστούγεννα.
Ο αντιδήμαρχος υπενθύμισε ότι πέρυσι είχε ανατεθεί ανάλογη εργολαβία για το κλάδεμα του Δημοτικού Κήπου της Νεαπόλεως.
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ