Ξεκίνησε ο εργολάβος, χθες, τις εργασίες σημειακής αναδιαμόρφωσης του κόμβου του Νοσοκομείου, όπως προβλέπει ο συνολικός σχεδιασμός, για τη μονοδρόμηση του παραλιακού δρόμου και διοχέτευση της κυκλοφορίας στην οδό Κων. Παλαιολόγου, η οποία καταλήγει στο συγκεκριμένο κόμβο.

Το συνεργείο θα αφαιρέσει το «δόντι» του τριγωνικού υπερυψωμένου πλατώματος που σχηματίζεται στο τέλος του δρόμου προκειμένου η πορεία των οχημάτων που κινούνται επί την Κων. Παλαιολόγου να συνεχίζεται ευθεία και απρόσκοπτα για να εισέρχονται στον κυκλικό κόμβο.

Ν.Τ.