Το Λύκειον των Ελληνίδων παρ. Σητείας καλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική απολογιστική γενική συνέλευση, την Κυριακή 2/2/2020 και ώρα 6.00μμ στο χώρο του Λυκείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 9/2/2020  στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας του νέου χρόνου για τα μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019, έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.

  1. Έγκριση ισολογισμού ταμειακής διαχείρισης για το έτος 2019 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής επιτροπής από κάθε ευθύνη.
  2. Επικύρωση εκλογής νέων μελών ΔΣ

4.Προγραμματισμός για το 2020 και έγκριση γενικού προϋπολογισμού έτους 2020.

Για το Λύκειον των Ελληνίδων Σητείας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ                               ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ