Αντικατάσταση μέρους του αρδευτικού δικτύου στο Δράσι Βρυσών και αντικατάσταση σωλήνων έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες.
Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας και πρασίνου Κωστής Καστελλιανάκης, οι παλαιοί σωλήνες είχαν πολλά προβλήματα απ το τμήμα συντηρήσεων και κατασκευών.