Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην αίθουσα “Αντώνης Στρατάκης” της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Θέματα συνεδρίασης:

– Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου & Αποδοχή χρηματοδοτήσεων έτους 2020

– Λήψη απόφασης για νομοθετική ρύθμιση αντικειμενικών αξιών

– Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας “Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος” και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Μελέτη Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Αγίου Νικολάου”

– Λήψη απόφασης σχετικά με την αναμόρφωση σύμβασης παραχώρησης της Μαρίνας (έναντι τιμήματος)

– Λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση περιπτέρου εντός του Δημοτικού κήπου Νεάπολης

– Συζήτηση επί εισηγήσεως τμήματος εσόδων του Δήμου η οποία αφορά “αγορά αρδευτικού νερού κατόπιν συμβάσεως από ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου στην Κοινότητα Έξω Λακωνίων”

– Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 ν. 4604/2019

– Επικαιροποίηση – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 208/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά

– Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 461/29- 8- 2018 απόφασης το Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο “ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”

– Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 31/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. στο κομμάτι του εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων παιδικών σταθμών του Δήμου Αγίου Νικολάου

– Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 420/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Διαχείρισης η οποία θα εποπτεύει το Κοινωνικό Παντοπωλείο

– Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 346/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ως προς το μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Αγ. Νικολάου

– Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 577/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά “Εξέταση ενστάσεων σημειακών τροποποιήσεων στο ΣΧΟΟΑΠ”

– Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Νικολάου”

– Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : “Έργα Αποκαταστάσεων υποδομών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 2015”

– Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης επιτροπής κοινωνικών θεμάτων και εθελοντισμού Δήμου Αγίου Νικολάου

– Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εργασία “Διαδικτυακή προώθηση  μέσω Adwords & social media”  έτους 2020

– Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εργασία “Παραγωγή προωθητικών βίντεο Δήμου Αγίου Νικολάου” έτους 2020

– Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εργασία “Χαρτογραφήσεις Δήμου Αγίου Νικολάου” έτους 2020

– Έγκριση παράτασης του χρόνου εγκρίσεων του Β΄ σταδίου της μελέτης  “Ανάπλαση πλατείας Σχίσματος Ελούντας”

– Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου, στον Άγιο Δομέτιο της Κύπρου, στον εορτασμό της 1ης Απριλίου 1955- 59

– Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αντιπροσωπείας ΕΕΕΚ στην Κύπρο

– Έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

– Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών/εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016