Την ανάγκη εφαρμογής των βασικών κανόνων διατήρησης της πόλης, των χωριών και της υπαίθρου συνολικά καθαρών, ενόψει μάλιστα της επερχόμενης τουριστικής περιόδου, επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου Γιώργος Βάρδας.  Ο Δήμος, όπως είπε ο κ. Βάρδας σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ, θα προσπαθήσει με το προσωπικό που έχει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, επιδιώκοντας τη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα της καθαριότητας. Πριν, λοιπόν, προβεί σε επιβολή προστίμων, γνωστοποιεί τις συνέπειες που θα έχει η παραβατική αυτή συμπεριφορά. Κάθε παράβαση προβλέπει και πρόστιμο, που σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης είναι 100 ή 200 ακόμη και 500 ευρώ, τα οποία σε περιπτώσεις υποτροπής διπλασιάζονται.

Οι πιο σημαντικές περιπτώσεις είναι:

* Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση μέσα στους κάδους επικίνδυνων απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία, πρόστιμο 50 €/τεμάχιο. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο πρόστιμο 100 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Έλλειψη συμπιεστών απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων στα μεγάλα καταστήματα πρόστιμο 200 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Έλλειψη κάδων απορριμμάτων συμβατών με τα απορριμματοφόρα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόστιμο 100 €. Σε τρίτη υποτροπή ανάκληση αδείας μέχρι την αγορά του κάδου.

* Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων καφενείων, ουζερί, fast food κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς πρόστιμο 100 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Τοποθέτηση αστικών οικιακών απορριμμάτων στα καλαθάκια του Δήμου πρόστιμο 50 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο πρόστιμο 100 Ε. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Εγκατάλειψη μπαζών – άχρηστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κ.λ.π., ογκωδών αντικειμένων, χωμάτων, ρίψη σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστους και ακάλυπτους χώρους, ρέματα, παραλίες κ.λ.π. ή ρίψη σε κάδους και ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα πρόστιμο 200 € σε περίπτωση μεταφοράς των υλικών με επαγγελματικό αυτοκίνητο.

* Ανάμειξη ειδικών και τοξικών – επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα ή απόρριψή τους στο περιβάλλον πρόστιμο 100 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Άδετα και άσπαστα χαρτοκιβώτια και παρεμφερή χάρτινα υλικά συσκευασίας πρόστιμο 100 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Εναπόθεση μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης πρόστιμο 150 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Απόρριψη άχρηστων χαρτιών και μικροαντικειμένων (μικροαπορρίμματα) σε οδούς, πεζοδρόμια και Κ.Χ. από περιπατητές πρόστιμο 50 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Τοποθέτηση αντικειμένων για παρεμπόδιση παρκαρίσματος πρόστιμο 100 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Ρύπανση περιβάλλοντος από περιττώματα, οσμές ή άλλες οχλήσεις κατοικίδιων ζώων πρόστιμο 100 €. Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο Κ.Χ. που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτήρια και αρχαιολογικούς χώρους.

* Συνοδοί κατοικίδιων ζώων που κατά τη βόλτα τους δεν είναι εφοδιασμένοι με ειδική σακούλα για τα περιττώματα των ζώων πρόστιμο 50 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Απόρριψη νεκρού ζώου σε κάδο απορριμμάτων πρόστιμο 200 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων ή αποχετευτικό δίκτυο μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήματα εστίασης πρόστιμο 300 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων ζωικών υποπροϊόντων από σφαγεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κ.λ.π. πρόστιμο 200 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη εμπορευμάτων, υλικών συσκευασίας, κ.λ.π. πρόστιμο 50 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊγβολάν, φυλλάδια, σπρέι, κ.λ.π. πρόστιμο 100 € στον διαφημιζόμενο ή διαφημιστή.  Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλλες, αεροπανό, σχισμένες αφίσες, ταμπλό κ.λ.π. πρόστιμο 200 € στον διαφημιζόμενο ή διαφημιστή.  Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων και δρόμων από νερά με απορρυπαντικά ή ουσίες που δημιουργούν αφρό που προέρχονται από το πλύσιμο οχημάτων, βεραντών, αυλών και άλλων υπαίθριων χώρων πρόστιμο 100 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων πέραν της αποκατάστασης πρόστιμο 100 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Φθορά αστικού εξοπλισμού, φυτικού υλικού και πρασίνου πέραν της αποκατάστασης πρόστιμο 100 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Παράλειψη σήμανσης, περίφραξης ή κάλυψης της πρόσοψης του κτιρίου κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών  πρόστιμο 100 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Μη αποθήκευση των οικοδομικών και αδρανών υλικών καθώς και των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε ειδικό ανοιχτό μεταλλικό κάδο (container) πρόστιμο 200 €. Διπλασιάζεται σε υποτροπή.

* Μη καθαρισμός και αποψίλωση οικοπέδων, πλέον της δαπάνης καθαρισμού πρόστιμο 0,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

* Ύπαρξη χωματερής ή χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής πρόστιμο 500 €.