Με ομόφωνο ψήφισμά του, της 31 Μαρτίου,  το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την στήριξη των καλλιεργητών της Ιεράπετρας.

Συγκεκριμένα στο ψήφισμα αναφέρει:

«Με την έλευση του covid-19 και ως εκ τούτου των υποχρεωτικών και κοινωνικών μέτρων, έχουν συσσωρευτεί υπερβολικά πολλά προβλήματα στις επιχειρήσεις.

Τεράστια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στις αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία, καθώς αποτελούν αναγκαίο κρίκο της διατήρησης της ευζωίας των πολιτών.

Επιδιώκουμε την ενίσχυση της στήριξης υπέρ των αγροτών- τη μεγαλύτερη παραγωγική τάξη, η οποία μάλιστα παράγει πρωτογενώς προσθέτοντας μεγάλη προστιθέμενη αξία στα έσοδα του κράτους- ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να ανακάμψουν χωρίς να δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες οικονομικές βλάβες.

Γι’ αυτό, ζητούμε:

1.Άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών για στρεμματική και ποσοτική αποζημίωση των καλλιεργειών που έχουν πληγεί από τα επιβληθέντα μέτρα της κυβέρνησης με ευρωπαϊκά ή κρατικά κονδύλια

2. Την άμεση λήψη μέτρων για τη στήριξη και την βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, όπως :

3. Ενίσχυση των παραγωγών με το να ενταχθούν σε ΚΑΔ πληττόμενων δραστηριοτήτων και κατά επέκταση να ενταχθούν σε όλα τα ευεργετικά μέτρα της σχετικής νομοθεσίας

4. Πάγωμα των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31/12/2020

5. Να γίνει ενιαία μεταφορά συντελεστών όλων των γεωργικών εφοδίων στο 13%

6. Πάγωμα των δανείων για ένα εξάμηνο και κατά επέκταση μέχρι να αντιμετωπιστεί η κρίση

7. Αναστολή των μεταχρονολογημένων επιταγών για 75 ημέρες όλων των αγροτών και των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην αγροτική παραγωγή (γεωπόνοι, μεταφορείς, προμηθευτές αγροτικών εφοδίων κ.τ.λ.)

8. Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, τη θεσμοθέτηση ελάχιστης τιμής δημοπράτησης βάση του κόστους παραγωγής ανά προϊόν, με νομοθετική ρύθμιση

Σε επίπεδο λαϊκών αγορών ζητάμε:

1. Να γίνει άρση της απαγόρευσης της λειτουργίας των αδειών των Κρητικών παραγωγών-πωλητών, που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές της Αθήνας.

2. Να υπάρξει ίση κατανομή θέσεων σε επαγγελματίες και παραγωγούς κηπευτικών μιας και η νομοθεσία υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων πρέπει να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων.

3. Να παταχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας εις βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών.»

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ