Στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού (κολύμπι), χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου-πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με αριθμό Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22-3-2020 (Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται.

Από το Λιμεναρχείο ανακοινώνονται τα εξής:

  1. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες Κ.Υ.Α., τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και κατόπιν σχετικής διαταγής Υ.ΝΑ.Ν.Π. σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Η κατ’ εξαίρεση μεταφορές επιβατών δια θαλάσσης όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο πρώτο της αριθμ.: Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 944Β΄), καθώς και οι μετακινήσεις πλοίων και σκαφών του άρθρου δεύτερου της ίδιας Κ.Υ.Α. να πραγματοποιούνται με την αντίστοιχη βεβαίωση κίνησης τύπου Α ή και Β της αριθ.: Δ1α/ΓΠ.οικ.20036 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 986Β΄).

β) Οι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 τους άρθρου πρώτου της αριθ.: Δ1α/ΓΠ.οικ.20036 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 986Β’) και ως εκ τούτου απαγορεύονται.