Οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σχολιάστηκαν από τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο ενημερώνοντας ότι για πρώτη φορά στη μετεωρολογική ιστορία του τόπου μας ένα επεισόδιο καύσωνα καλοκαιρινών προδιαγραφών συμβαίνει σχεδόν δύο εβδομάδες νωρίτερα από το εξαιρετικά σπάνιο για την πρωιμότητά του παρόμοιο επεισόδιο του 1969. Η ΕΜΥ έχει ορίσει ως επεισόδιο καύσωνα μία σειρά τουλάχιστον τριών διαδοχικών ημερών με μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση των 36.5 C.

Η κλιματική αλλαγή, σχολιάζει ο κ. Ζιακόπουλος, είναι παρούσα και σχετίζεται άμεσα με την αύξηση του ανθρωπογενούς διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η παρατηρούμενη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη οδηγεί στη νέα κλιματική κανονικότητα, η οποία προβλέπει συχνότερους και μεγαλύτερης έντασης καύσωνες.