Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και της δυνατότητας ολοκλήρωσης, εξέλιξης και ανάπτυξης των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Νομό Λασιθίου έγινε στην ενημερωτική συνάντηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Γουλιδάκης με τη μελετητική ομάδα που έχει αναλάβει τη Μελέτη Οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Σητείας και συγκεκριμένα την εκπόνηση πλαισίου έργων ανάπτυξης του συγκεκριμένου λιμένα.

Στη συνάντηση, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ ήταν επίσης η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Θεμάτων Μαρία Χανιωτάκη, ο λιμενολόγος Δημήτρης Ρομπογρανάκης, ο χωροτάκτης πολεοδόμος μηχανικός Γιάννης Παρασύρης, η τοπογράφος μηχανικός της Π.Ε. Λασιθίου Ελισάβετ Μαργιούλα η οποία είναι υπεύθυνη των προγραμματικών συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Η συνάντηση είχε ως στόχο την αποτύπωση της συνολικής κατάστασης και των αναγκών των λιμενικών υποδομών στο Λασίθι. Θα ακολουθήσει και άλλη ανάλογη συνάντηση προκειμένου να αναλυθούν λεπτομερέστερα οι δράσεις οι οποίες ταιριάζουν στον χαρακτήρα κάθε λιμενικής υποδομής και οι απαραίτητες ενέργειες και οι μελέτες που πρέπει να γίνουν. Με την καταγραφή και αποτύπωση των στοιχείων αυτών, ο κ. Γουλιδάκης δήλωσε ότι θα επιδιώξει στη συνέχεια συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, προκειμένου να ζητηθεί η στήριξη και συνδρομή του στην υλοποίηση έργων, ανάλογα με την ιεράρχηση που θα αποφασιστεί.

 

Τα λιμενικά Σητείας

Σημειώνεται ότι το 2015 είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Σητείας και του Λιμενικού Ταμείου Σητείας προκειμένου να εκπονηθεί η ως άνω μελέτη με την χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Όπως αναφέρεται και στην προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», οι Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας αλλά και μείζονος ενδιαφέροντος υποχρεούνται να προβούν στη σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτη Διαχείρισης (master plan) για τους λιμένες ευθύνης τους ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.

Ο Λιμένας του Δήμου Σητείας ανήκει στην κατηγορία Μείζονος Ενδιαφέροντος το δε αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα πρέπει να καταρτιστεί θα φέρει το χαρακτήρα Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένων.

Το Πλαίσιο έργων Ανάπτυξης του Λιμένα θα αφορά υποχρεωτικά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης κάθε λιμένα, συμπεριλαμβανομένων και αποσπασμένων τμημάτων ή και τμημάτων στα οποία δεν υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις.

Με το πλαίσιο έργων Ανάπτυξης του Λιμένα θα δοθεί η δυνατότητα της πολεοδομικής οργάνωσης της χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εγκυκλίου 8210/30-4-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής, και κατά συνέπεια θα πρέπει να καθοριστούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης του λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι υποδομές, οι χρήσεις γης, η κυκλοφοριακή οργάνωση, οι ελεύθεροι χώροι και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης δίνει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης του λιμένα και κατά συνέπεια θα αποτελέσει βασικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της ναυτιλίας, της αλιείας, του τουρισμού, και της οικονομίας γενικότερα της περιοχής.

Οι μελετητές κατά την συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια Λασιθίου ανέφεραν ότι η εν λόγω μελέτη έχει φτάσει στο τελικό στάδιο και πρόκειται να παραδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξήγησαν τα προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία, με βασικό αυτό της τροποποίησης της χερσαίας ζώνης λιμένα που απαιτήθηκε, αφού τμήμα της επέκτασης του Σχεδίου Πόλεως Σητείας περιλαμβάνονταν στην χερσαία ζώνη λιμένα.

 

Της Ιεράπετρας και του Αγ. Νικολάου

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει χρηματοδοτήσει επίσης το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Ιεράπετρας μετά από αίτημά του, για εκπόνηση μελέτης που αφορά την οργάνωση χερσαίας ζώνης λιμένος Ιεράπετρας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο των διαβουλεύσεων και γνωμοδοτήσεων.

Συζητήθηκαν επίσης οι δράσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για τις λιμενικές υποδομές των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας, ύψους περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Γουλιδάκης και η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Χανιωτάκη ζήτησαν συνολική ενημέρωση για τα λιμενικά έργα που απαιτούνται στον νομό, τα οποία μπορούν να συμβάλουν καίρια και στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου.

Τόσο ο κ. Γουλιδάκης όσο και η κ. Χανιωτάκη επεσήμαναν την ανάγκη να εξευρεθούν πόροι από την Περιφέρεια Κρήτης ή άλλους φορείς χρηματοδότησης, ώστε και ο Δήμος Αγίου Νικολάου να μπορέσει να εκσυγχρονίσει και τις δικές του υποδομές.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.