Οι κάτοικοι των Λενικών ζητούν μεγαλύτερη παρουσία και προσοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου στον οικισμό τους. Χρειάζονται, μας λένε, βελτίωση οι δρόμοι: «Τόσα πολλά νέα σπίτια έχουν φτιαχτεί και άλλα βρίσκονται υπό κατασκευή».

Ένα άλλο, το πιο σημαντικό, που ζητάνε είναι να έλθει το νερό από τα Ατσιμπραγά κάτω στα Λενικά. «Εμείς οι κάτοικοι έχουμε προσφερθεί να πληρώσουμε τις σωλήνες… τόσα καλά χωράφια υπάρχουν! Παλιά φυτεύανε μπαμπάκι και σησάμι! Θα φτιάξουμε κήπους να ομορφύνει ο τόπος».

Αρκετές φορές έχουμε αναφερθεί στον υπάρχοντα εκεί αρχαιολογικό χώρο, στο… κρυμμένο «αρχαίον Αφροδίσιον» που χρονολογείται στον 10ο π.Χ. αιώνα. Στην ίδια θέση ιδρύθηκε τον 2ο π.Χ. αιώνα μεγάλος δίκλιτος ναός του Άρεως και της Αφροδίτης.

Δυστυχώς ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος, «στο δρόμο για τη Σπιναλόγκα της UNESCO», παραμένει αναξιοποίητος…. και πώς να είναι όταν η επίσκεψή του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η πρόσβαση γίνεται μέσα από χωράφια, χωρίς συγκεκριμένο πέρασμα!

Ο Μανόλης Παπαγιάννης αναφέρει ότι οι ντόπιοι ονομάζουν Λενικά ή Ελληνικά τα παχιά και γόνιμα χωράφια που βρίσκονται συνήθως πάνω σε αρχαίες κατεστραμμένες τοποθεσίες.
ΛΕΩΝ.Κ.