Το 1939 κυκλοφόρησε ο «Εμποροβιομηχανικός Οδηγός της Ελλάδας» του 1938… όταν ο πληθυσμός του Αγίου Νικολάου ήταν μόλις 2000 κάτοικοι. Ο Οδηγός αφορά όλη την Ελλάδα και από τις 1000 σελίδες του, στην πόλη του Αγίου Νικολάου είναι αφιερωμένες οι σελίδες 243 έως 249. Γίνεται μια πλήρης αναφορά, κατά επάγγελμα, όλων των εμπόρων και όλης της τότε οικονομικής δραστικότητας.

Αξίζει η αναφορά του Οδηγού στο ξενοδοχείο ΛΑΤΩ: «Το μεγαλύτερον και πολυτελέστατον της νήσου, παρά τον λιμένα της πόλεως. Δωμάτια ηλεκτροφώτιστα, τρεχούμενα νερά, λουτρά, καθαριότης άμεμπτος, υπηρεσία προθυμοτάτη».