Ο υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου στο νομό Λασιθίου κ. Ι. Αλαβάνος περιγράφοντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και το δημοσιογράφο Νίκο Τραντά το πώς έχει εξελιχθεί ο «κτηματολογικός χάρτης» με βάση τις δηλώσεις ιδιοκτησιών που έχουν υποβληθεί στο Νομό Λασιθίου, είπε ότι η «Εθνικό Κτηματολόγια Α.Ε.» είχε προβεί σε μια αρχική εκτίμηση του ποσοστού των δικαιωμάτων – ιδιοκτησιών που θα δηλώνονται, βάζοντας το και ως ενδεικτικό στόχο.

¡ Στην περιοχή του Δήμου Οροπεδίου  είναι ενδεικτικό ότι είχε δηλωθεί το 113% των δικαιωμάτων, δηλαδή οι δηλώσεις υπερέβησαν κατά 13% την αρχική εκτίμηση. Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Οροπεδίου είχε εκτιμηθεί ότι θα δηλώνονταν  30.500 δικαιώματα και δηλώθηκαν 34.700.

¡ Στο Δήμο Αγίου Νικολάου επαληθεύτηκε ακριβώς ο στόχος αφού έχει δηλωθεί το 98%. Δηλαδή από τα 127.000 προβλεπόμενα, δηλώθηκαν 124.000. Αλλά στο τέλος και εδώ το ποσοστό αναμένεται να ξεπεράσει αρκετά την προεκτίμηση.

¡ Στο Δήμο Ιεράπετρας δηλώθηκε το 69%, δηλαδή από τα 171.500 προβλεπόμενα, δηλώθηκαν 119.000.

¡ Στο Δήμο Σητείας δηλώθηκε το 66%, δηλαδή από τα 214.000 προβλεπόμενα, δηλώθηκαν 141.000.

Σε επίπεδο νομού κατά μέσο όρο έχει δηλωθεί το 77% του συνόλου των δικαιωμάτων.

Ο κ Αλαβάνος εξήγησε ότι το 77% είναι από τα υψηλότερα της χώρας, σε σύγκριση με άλλους νομούς όπου εκπονείται  το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ερμηνεύοντας τη μεγάλη διαφορά στο πλήθος των δηλωθέντων δικαιωμάτων που εμφανίζεται μεταξύ Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, θεωρεί ότι το μοντέλο προεκτίμησης που χρησιμοποίησε η «Εθνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.» αστόχησε σε όλες τις περιοχές. Ειδικά σε ό,τι αφορά την Ιεράπετρα και τη Σητεία το μοντέλο προέβλεπε πολύ μεγαλύτερο αριθμό δικαιωμάτων από τις πόλεις, που τελικά δεν συνέβη. Στον Άγιο Νικόλαο και στο Οροπέδιο, η αστοχία αφορούσε στο αγροτικό κομμάτι, αφού προέβλεψε ότι θα ελάμβανε πολύ λιγότερα δικαιώματα υπαίθρου και τελικά κατατέθηκαν περισσότερα και αυτό οφείλεται στη μεγάλη κατάτμηση του αγροτικού κλήρου. Κατά πάσα πιθανότητα, στο Λασίθι συναντούμε τη μεγαλύτερη κατάτμηση αγροτικού κλήρου. Αντίθετα, ο πολυτεμαχισμός των αγροτικών εκτάσεων ανεστράφη στην Ιεράπετρα, λόγω της τάσης συγκέντρωσης και συνένωσης της μικροϊδιοκτησίας και εντός μιας οικογένειας, λόγω των αναγκών των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, θεωρεί ο κ. Αλαβάνος.

Επιχειρώντας μια γενικότερη εκτίμηση, ο κ. Αλαβάνος είπε ότι περίπου το 25 – 30% των αγροτεμαχίων και λοιπών εκτάσεων της υπαίθρου δεν έχει δηλωθεί στο νομό. Αυτό, θεωρεί ότι θα αμβλυνθεί, γιατί ένα 10 – 15% των δικαιωμάτων θα υποβληθεί μετά το τέλος της προθεσμίας της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που γνωρίζουν μεν ότι ένα αγροτεμάχιο είναι στην ιδιοκτησία τους αλλά δεν επιθυμούν να το δηλώσουν. Ορισμένοι, ενώ γνωρίζουν ότι στην ευρύτερη περιοχή έχουν μια ιδιοκτησία, αδυνατούν να την εντοπίσουν. Άλλοι έχουν στην ιδιοκτησία τους μια έκταση αλλά γνωρίζουν ότι αυτή θα χαρακτηριστεί δασική και θα περιέλθει στην κατοχή του κράτους και δεν τη δηλώνουν.

 

Το στάδιο της προανάρτησης

 

Ένα μήνα μετά την παράδοση του έργου, θα ακολουθήσει το στάδιο της «προανάρτησης» του Κτηματολογίου, που θεωρεί ο κ. Αλαβάνος ότι είναι το πιο κρίσιμο στην όλη διαδικασία. Στην «προανάρτηση» ο κάθε δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να δει τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης επεξεργασίας για όλα τα δικαιώματά του, να τα ελέγξει ως προς την ορθότητά τους και σε περίπτωση ανακριβούς καταγραφής, να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Η προανάρτηση αποτελεί ένα καινούριο στάδιο στη διαδικασία της Κτηματογράφησης (εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο Δήμο Αθηναίων το καλοκαίρι του 2019). Αν και οι περισσότεροι αξιοποιούν την προανάρτηση μόνο για να διορθώσουν κάποια προσωπικά στοιχεία, πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία που έχει ο δικαιούχος να ελέγξει πλήρως και χωρίς κόστος τα δικαιώματά του και μάλιστα να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις όποιες διορθώσεις. Να επισημανθεί ότι στο στάδιο της προανάρτησης δίδεται για τελευταία φορά η δυνατότητα για ηλεκτρονικές διορθώσεις: στο στάδιο της «Ανάρτησης», οι αιτήσεις διόρθωσης/ενστάσεις θα γίνονται μόνο επιτόπου στο Γραφείο Κτηματογράφησης και – αυστηρά – εντός δίμηνης προθεσμίας.