Οι μουρνιές της οδού 25ης Μαρτίου θέλουν ψέκασμα. Η αρρώστια που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρεί αρκετές μουρνιές δεν έχει εκλείψει και αν δεν ψεκαστούν είναι μεγάλο το ενδεχόμενο να ξεραθούν. Έχουμε ήδη χάσει αρκετές.

Παλαιότερα είχαμε ενημερωθεί ότι οι μουρνιές της πόλης μας έχουν εντομολογικό πρόβλημα, είναι ψευδόκοκκος… που δεν έχει σχέση με το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus chinensis που έχει πλήξει πολλές μουρνιές του Ηρακλείου και τις έχει ξεράνει.

ΛΕΩΝ.Κ.