Δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το φιλικό ΑΟΑΝ-Γιούχτας 1-1, πατώντας στη φωτογραφία που ακολουθεί