Πατήστε στη φωτογραφία που ακολουθεί, για να δείτε φωτογραφικό υλικό από το φιλικό ΑΕ Νεάπολης-Πόρος 0-2