Δεύτερο πανελλαδικά και πρώτο στην Κρήτη αναδεικνύεται το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στον Άγιο Νικόλαο από την μελέτη – έρευνα που έγινε με στόχο την ανάλυση των ερευνητικών επιδόσεων 34 περιφερειακών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Σγουρού στην ΑΝΑΤΟΛΗ, η έρευνα, που είναι η πρώτη που γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Τμήματος αναπληρωτή καθηγητή Κωνσταντίνο Παναγιωτάκη, τον επίκουρο καθηγητή Ιωάννη Φανουργιάκη και τον ΕΤΕΠ Ιωσήφ Κωνσταντουράκη.

 

 Τα κριτήρια επιλογής από τους υποψήφιους φοιτητές

Αφορμή για την πραγματοποίηση της έρευνας είναι η ζήτηση από τους υποψήφιους φοιτητές σύμφωνα με τις βάσεις εισαγωγής των Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Όπως φαίνεται από τα συμπεράσματα της έρευνας, η επιλογή των Τμημάτων από τους υποψήφιους δεν στηρίζεται τόσο στους δείκτες έρευνας, οι οποίοι βέβαια δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό, αλλά πολύ περισσότερο σε οικονομικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη αντλήθηκαν το διάστημα 21/9/2020 – 9/10/2020 από τη διεθνή βάση δεδομένων ερευνητικών εργασιών Scopus, η οποία θεωρείται από τις πλέον αξιόπιστες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως και χρησιμοποιείται διεθνώς σε αντίστοιχες έρευνες κατάταξης Πανεπιστημίων.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου έρχεται στην πρώτη θέση ως προς την ποιότητα του ερευνητικού έργου, ενώ ακολουθούν το Τμήμα  Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στο Αγρίνιο και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο.

Πρώτο στην παραγωγικότητα ερευνητικού έργου είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Βόλο, ακολουθεί το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Πάτρας και τρίτο είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την τελική κατάταξη των Τμημάτων και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια έρευνας, στην πρώτη θέση βρίσκεται το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Βόλου με απόδοση 82.6%, στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Αγίου Νικολάου, τρίτο έρχεται το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων στο Αγρίνιο με 73.2%, στην τέταρτη θέση είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πάτρας και στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Ρέθυμνο με 56%.

Σημειώνεται πως το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι το μοναδικό ίδρυμα που διαθέτει 2 πρώτες θέσεις στα αντίστοιχα Τμήματα, με το ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ να είναι πρώτα ανάμεσα στα  6 Τμήματα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και στα 5 Τμήματα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, αντίστοιχα.

 

Οι βάσεις και τα πληθυσμιακά δεδομένα

Επιπλέον, μελετήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στην βάση εισαγωγής των Τμημάτων, του πληθυσμού του Δήμου που βρίσκονται τα Τμήματα, το οποίο είναι ένα οικονομικό κριτήριο, και της απόδοσης στην έρευνα. Σύμφωνα με τα εξαγόμενα αποτελέσματα, η επιλογή των Τμημάτων από τους υποψήφιους στηρίζεται περισσότερο σε οικονομικά κριτήρια παρά σε κριτήρια που συνδέονται με την αριστεία των Τμημάτων.

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο που υπολογίζει τη βάση εισαγωγής των Τμημάτων με δεδομένο πως οι φοιτητές επιλέγουν τα Τμήματα ισοβαρώς με οικονομικά κριτήρια (πληθυσμός) αλλά και κριτήρια που συνδέονται με την αριστεία των Τμημάτων (απόδοσης στην έρευνα). Οι βάσεις εισαγωγής που προβλέπει το μοντέλο έχουν περίπου ίδια μέση τιμή και εύρος με τις πραγματικές βάσεις, επομένως θα μπορούσαν να ήταν ένα ρεαλιστικό σενάριο, αν άλλαζαν τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων.

 

 Αδικούνται από τις βάσεις εισαγωγής

Τα τρία Τμήματα με την μεγαλύτερη θετική μεταβολή στην βάση εισαγωγής τους, τα οποία σύμφωνα με το μοντέλο αδικούνται περισσότερο από τις σημερινές βάσεις εισαγωγής, είναι:

¡ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στο Αγρίνιο, με μεταβολή +5301 μόρια.

¡ Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο, με μεταβολή +3933 μόρια.

¡ Το Στατιστικής Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών στη Σάμο, με μεταβολή +2966 μόρια.

Τα Τμήματα που βρίσκονται στην πρώτη θέση  στην τελική κατάταξη στην έρευνα ανά ομάδα αντίστοιχων Τμημάτων αναφέρονται παρακάτω:

Στα 8 Τμήματα Οικονομικών Επιστημών είναι του Βόλου.

Στα 8 Τμήματα σχετικά με Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι της Πάτρας.

Στα 6 Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι του Ηρακλείου.

Στα 5 Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι του Αγίου Νικολάου.

Αντίστοιχα υπάρχουν και Τμήματα που φαίνεται να ευνοούνται από τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν τις προτιμήσεις τους συγκριτικά με εκείνες που προβλέπει το μοντέλο, το οποίο βασίζεται σε κριτήρια πληθυσμιακά και παραγόμενης έρευνας.

 

Αύξηση δημοτικότητας, αξιοπιστίας και ζήτησης

Όπως σχολιάζει στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του Τμήματος Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, το Τμήμα με τη βάση εισαγωγής που έχει (4.600 μόρια) είναι από τις χαμηλότερες, με τα παραπάνω αποτελέσματα σχολές, ωστόσο και οι επιδόσεις που καταγράφει η Σχολή καταδεικνύουν ότι θα έπρεπε αυτή να είναι πολύ υψηλότερη.

Σημειώνει δε ότι μέσω της έρευνας, το Τμήμα μεσομακροπρόθεσμα θα ωφεληθεί σημαντικά στα επίπεδα της δημοτικότητας, της αξιοπιστίας και εν τέλει της ζήτησης, με τους φοιτητές που θα επιθυμούν να κάνουν μελλοντικά ένα μεταπτυχιακό ή ένα διδακτορικό να έχουν πλέον σοβαρά στα υπόψη τους και το Τμήμα του Αγίου Νικολάου, με την καταγεγραμμένη ποιότητα και το υψηλού επιπέδου παραγόμενο έργο. Βοήθεια θα λάβει και το προπτυχιακό κομμάτι των σπουδών, συμπληρώνει ο κ. Παναγιωτάκης.

 

Τα δεδομένα και τα κριτήρια της έρευνας

Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τρεις κύριοι δείκτες έρευνας, οι οποίοι υπολογίστηκαν για κάθε μέλος ΔΕΠ σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus, σε κάθε Τμήμα από τα 34 της έρευνας και χρησιμοποιούνται διεθνώς σε αντίστοιχες μελέτες:

¡ Ο αριθμός δημοσιεύσεων (Publications) έγκριτων επιστημονικών εργασιών. Ο δείκτης αυτός συνδέεται με την παραγωγικότητα επιστημονικού έργου.

¡ Ο αριθμός αναφορών (Citations) που έχουν γίνει στις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ. Ο δείκτης αυτός συνδέεται με την απήχηση του επιστημονικού έργου στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

¡ Ο δείκτης επιστημονικής ποιότητας δείκτης Hirsh (h-index) που υπολογίζεται από τον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχουν τουλάχιστον h αναφορές. Είναι δείκτης μέτρησης της ποιότητας των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων ενός επιστήμονα. Ο δείκτης αυτός συνδυάζει την απήχηση και την παραγωγικότητα του επιστημονικού έργου.

Έχοντας υπολογίσει τους παραπάνω τρεις δείκτες έρευνας για κάθε μέλος ΔΕΠ, στην συνέχεια για το κάθε Τμήμα υπολογίζονται οι παρακάτω πέντε  δείκτες που συνδέονται με τις ερευνητικές του επιδόσεις:

– Αριθμός δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ ή μέσος αριθμός δημοσιεύσεων (AV. PUBS).

– Αριθμός αναφορών ανά μέλος ΔΕΠ ή μέσος αριθμός αναφορών (AV. CITATIONS).

– Μέσο h-index Τμήματος (h-index).

– Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων του Τμήματος (TOTAL PUBS).

– Συνολικός αριθμός αναφορών του Τμήματος (TOTAL CITATIONS).

Από τους παραπάνω πέντε δείκτες οι τρεις πρώτοι σχετίζονται με την ποιότητα του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, και είναι ανεξάρτητοι από το πλήθος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ οι δύο τελευταίοι συνδέονται με τη συνολική ποσότητα του παραγόμενου έργου και είναι γενικά ανάλογοι του πλήθος των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων. Για τον υπολογισμό της τελικής κατάταξης των Τμημάτων ο κάθε δείκτης έρευνας συμμετέχει ισοβαρώς (με ποσοστό 20%).