Ο μεγάλος όγκος νερού στη περιοχή της Κριτσάς οδήγησε σε υπερχείλιση των ρεμάτων!

 

Βίντεο: Γιάννης Λασιθιωτάκης