Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 17:30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

 

1)      Ενημέρωση για τη μελέτης εργασίες βελτίωσης του αγροτικού δρόμου Αγία Πελαγία Επάνω Ελούντα
2)      Επανεξέταση της υπ΄αριθμ. 31/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναμόρφωση σύμβασης παραχώρησης της ΜΑΡΙΝΑΣ (έναντι τιμήματος) ΔΑΕΑΝ
3)      Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2021 απόφασης Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά “Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, για λειτουργικές δαπάνες”
4)      Συζήτηση επί εγγράφου Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου σχετικά με “σύσταση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για ανέλκυση ναυαγίων και απομάκρυνση επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων”
5)      Συζήτηση επί εγγράφου Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου σχετικά με ορισμό εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 35 του υπ΄αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα
6)      Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 627/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων
7)      Συζήτηση επί πορίσματος για τον επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Αγίου Νικολάου  – Ορισμός επιτροπής εισήγησης
8)      Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτου Ασγουρλίδια – Κεραμος της Κοινότητας Καστελλίου Φουρνής  του Δήμου Αγίου Νικολάου
9)      Συζήτηση – απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 1/2021 απόφασης Κοινότητας Ελούντας σχετικά με αναζήτηση κτιρίου για ανάπτυξη Νηπιαγωγείου Ελούντας
10)   Συζήτηση – απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 1/2021 απόφασης Κοινότητας Κριτσάς η οποία αφορά “συζήτηση-πρόταση για την αποζημίωση ιδιοκτητών από την διαπλάτυνση του δρόμου Κριτσάς – Καλού Χωριού”
11)   Συζήτηση – απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 02/2021 απόφασης ΔΣ ΟΚΥΔΑΝ η οποία αφορά “συζήτηση επί των τροφείων των Βρεφ/κών σταθμών του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου μετά την επαναλειτουργία των Βρεφ/κών Σταθμών του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου στις 11-1-2021 .
12)   Έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ