Αρχική Σητεία Ρεπορτάζ Άμεσα να ενεργήσουν οι παραγωγοί που επλήγησαν από την χαλαζόπτωση -...

Άμεσα να ενεργήσουν οι παραγωγοί που επλήγησαν από την χαλαζόπτωση – Οδηγίες από τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Σητείας

Από

Ημερομηνία

Άμεσα θα πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επλήγησαν από την χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στην περιοχή του Δήμου Σητείας  στις 20 Οκτωβρίου του 2020.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Μαρίζας Ψαράκη στην ΑΝΑΤΟΛΗ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του Δήμου, έχουν αποσταλεί οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των  ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο Χαλάζι της 20/10/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών των χωριών του βόρειου άξονα του Δήμου και συγκεκριμένα των τοπικών κοινοτήτων Σφάκας, Τουρλωτής, Λάστρου και Μυρσίνης. Εκκρεμούν για τις τοπικές κοινότητες Χαμεζίου, Μέσα και Έξω Μουλιανών οι οποίες επίσης επλήγησαν από την χαλαζόπτωση της 20/10/20.

Όπως υπενθύμισαν οι Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του Δήμου Σητείας κ. Γιάννης Ζουμάκης και Γιάννης Φουντουλάκης, μετά την χαλαζόπτωση που έπληξε τα χωριά του βόρειου άξονα του Δήμου,  οι παραγωγοί είχαν υποβάλει δηλώσεις για τη ζημία που υπέστησαν. Τις περιοχές επισκέφθηκαν ακολούθως οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ προχωρώντας στην σύνταξη των σχετικών πορισμάτων και σήμερα η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της κοινοποίησης του πίνακα  με τα πορίσματα  τα οποία απέστειλε ο ΕΛΓΑ.

 

Σημαντικό το μέγεθος της ζημιάς

Βάσει των πορισμάτων το μέγεθος της ζημιάς είναι σημαντικό, αφορά ποσοστά της τάξης του 60%, του 50% , του 35% ανά περίπτωση. Υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις τα πορίσματα για τα οποία είναι χρήσιμο να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

Ο πίνακας όπως αναφέρεται περιέχει  μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεμάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Για τις κοινότητες που ήδη έχουν κοινοποιηθεί τα πορίσματα σημαίνει ότι αυτά είναι στην διάθεση των παραγωγών προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά κι εφόσον επιθυμούν να  προχωρήσουν σε ένσταση. «Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα   των πραγματογνωμοσυνών και όποιες διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Είναι μία διαδικασία  για την οποία πρέπει να λάβουν γνώση οι παραγωγοί και να ενεργήσουν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών διότι μετά το πέρας αυτών δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διόρθωσης, διότι το σύστημα είναι ηλεκτρονικό και κλείνει μέσω υπολογιστών» όπως επισήμανε ο κ Ζουμάκης.

Στο πλαίσιο αυτό το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων για την Μυρσίνη είναι από 24/2/21 έως 8/3/21. Για την Σφάκα από 2/3/21 έως 12/3/21 . Για την Τουρλωτή από 25/2/21 έως 8/3/21. Για την Λάστρο από 24/2/21 έως 8/3/21.

 

Να υποβάλουν δηλώσεις καλλιέργειας

Επίσης όπως επισημάνθηκε από τους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι η εμπρόθεσμη υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης  Καλλιέργειας  / Εκτροφής στην οποία θα  αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες και η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

«Όσοι επομένως δεν έχουν καταβάλλει τον ΕΛΓΑ του 2019 και των προηγούμενων χρόνων, δεν θα γίνει πίστωση των χρημάτων.   (Για το 2020 καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η 31/3/21) οπότε καλό είναι να φροντίσουν με οποιοδήποτε τρόπο να καλύψουν την υποχρέωση τους αυτή για να μπορεί  στην συνέχεια να πιστωθεί η αποζημίωση που τους έχει εγκριθεί.»

Αν κάποιος παραγωγός δεν θυμάται αν έχει εξοφλήσει τον ΕΛΓΑ μπορεί να ενημερωθεί  μέσω διαδικτύου από την σελίδα του ΕΛΓΑ στην οποία εισέρχεται με τους κωδικούς του TAXISNET κι ενημερώνεται μέσω  σχετικής εφαρμογής εάν δεν έχει ή έχει εκκρεμότητα οφειλής και  το ύψος αυτής. Όποιος δεν έχει δυνατότητα χρήσης της επιλογής αυτής μπορεί να προσέλθει στο Δήμο και να απευθυνθεί στους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.

 

Πρόσφατα άρθρα