Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΕκτύπωση εντύπων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου

Εκτύπωση εντύπων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας για την «Τουριστική Προβολή του Δήμου (εκτύπωση εντύπων και γραφιστική εργασία)», προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.216,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, έως την 16η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα