Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΣητείαΡεπορτάζH αντιμετώπιση του προβλήματος στον παραλιακό δρόμο Σητείας

H αντιμετώπιση του προβλήματος στον παραλιακό δρόμο Σητείας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Αυγούστου, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να ζητηθεί εγγράφως από τον κ. Θεοφάνη Καραμπά, Καθηγητή Παράκτιας Μηχανικής και Τεχνικών Προστασίας Ακτών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η άποψή του στα θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση του προβλήματος στον παραλιακό δρόμο.

Ο Δήμος Σητείας παραθέτει αυτούσια την απαντητική επιστολή του κ. Καραμπά για ενημέρωση των πολιτών:

 

Κύριε Δήμαρχε,

Σε απάντηση της επιστολής αρ. πρ. 102-01/09/2016 σας, θα ήθελα να σας αναφέρω τα εξής:

– Το κείμενο, στο οποίο αναφέρεστε, αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση για αποκατάσταση της ακτής Σητείας, η οποία για να εφαρμοστεί απαιτεί την εκπόνηση Ακτομηχανικής Μελέτης. Η τεχνητή αναπλήρωση της ακτής, η οποία περιγράφεται στην πρόταση είναι μια από τις μεθόδους προστασίας των ακτών από διάβρωση που εφαρμόζεται παγκόσμια με επιτυχία. Η αναπλήρωση, πέραν την αποκατάστασης της ακτής, θα διαμορφώσει ένα φυσικό κυματοθραύστη προστασίας του δρόμου (όπως άλλωστε λειτουργούσε πριν τη διάβρωση της ακτής). Η τεχνητή αναπλήρωση αποτελεί μια ήπια παρέμβαση σε σχέση με τις άλλες «σκληρές» μεθόδους που επίσης εφαρμόζονται, όπως η μέθοδος θωράκισης της ακτής (με ογκολίθους και παράκτιους τοίχους). Στην απαιτούμενη Ακτομηχανική Μελέτη τεχνητής αναπλήρωσης θα πρέπει να εκτιμούνται: το κυματικό πεδίο, τα κυματογενή ρεύματα, η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας λόγω κυματισμών και μετεωρολογικής παλίρροιας, ο όγκος του υλικού αναπλήρωσης, η διάβρωση της διατομής αναπλήρωσης κάτω από τη δράση των κυματισμών, οι πλευρικές απώλειες, η εξέλιξη της μορφολογίας του πυθμένα, ο όγκος του υλικού περιοδικής επαναπλήρωσης, η περίοδος επαναπλήρωσης κλπ.

– Οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, σε περίπτωση μη έκτακτης ανάγκης, απαιτούν και την εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και δυστυχώς οι εγκρίσεις είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Συνήθως, όπως και εσείς θα γνωρίζετε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μπορεί να διαρκέσουν και πάνω από δύο χρόνια.

– Όσον αφορά τη συνδυαστική πρόταση, θα μπορούσα να εκφέρω επιστημονικά ορθή άποψη μετά την εκπόνηση σχετικής μελέτης, όπου θα υπολογιστεί η διάβρωση του υλικού αναπλήρωσης και το ύψος του κύματος που προσπίπτει στον πόδα της λιθορροπής ώστε να διαστασιολογηθεί η διατομή και να υπολογιστούν ο απαιτούμενος όγκος αναπλήρωσης και ο ογκόλιθος θωράκισης.

Τα παραπάνω αφορούν απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέσατε με την επιστολή σας. Ωστόσο κατά την επίσκεψή μου στην περιοχή διαπίστωσα σοβαρό πρόβλημα υποσκαφής του παράκτιου τοίχου που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης πριν εκτεθεί ο παράκτιος τοίχος στους χειμέριους κυματισμούς. Συνεπώς η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι άμεσα υλοποιήσιμη. Επιλέγοντας τη λύση θωράκισης της ακτής με ογκολίθους (αφού μελετηθεί η διαστασιολόγηση της διατομής ώστε να εξασφαλιστεί η ευστάθειά της και να ελεγχθεί η υπερπήδηση των κυματισμών) καλό θα ήταν να θεωρηθεί ως προσωρινή και ανατάξιμη λύση, ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα να εφαρμοστεί η μέθοδος της τεχνητής αναπλήρωσης.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα