Τα τεχνολογικά προϊόντα που εξαφανίστηκαν το 2016 (CNN)