Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΣυνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Επέκταση των συμβάσεων της προμήθειας τροφίμων έτους 2016-2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» και αύξηση συμβατικού χρόνου παράδοσης (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

2. Πραγματοποίηση συνεδρίασης του Δ.Σ. στη Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών –υπηρεσιών έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

5. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

6. Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

7. Αποδοχή της πράξης ένταξης και των όρων αυτής, για την υλοποίηση της πράξης «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας (Κ.Δ.ΑΠ-ΜΕ.Α Ιεράπετρας)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020». Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

8. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης και έγκριση Μελετών για την εκτέλεση των υποέργων «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ιεράπετρας» και «Τσιμεντόστρωση οδών στις Τ.Κ. Ορεινού & Σταυροχωρίου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

9. Νέες συμβάσεις εργαζομένων στην Καθαριότητα (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

10. Τροποποίηση της με αρ. 1/2017 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ιεράπετρας, κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

11. Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας» με κωδ. ΟΠΣ 5001849 στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

12. Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας» με κωδ. ΟΠΣ 5002392 στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

13. Τροποποίηση της με αρ. 130/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

14. Ανάκληση της με αρ. 82/2017 απόφασης ΔΣ που αφορά στην έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2017 για το δημοτικό ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας. Λήψη νέας. (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

15. Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Δήμου 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

17. Κατανομή πιστώσεων για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

18. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

19. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πολιτική Προστασία 2017» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Συμπλήρωση υποδομών γηπέδου 5χ5 Παχείας Άμμου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

21. Αξιοποίηση μέρους του δημοτικού χώρου των πρώην σφαγείων Ιεράπετρας, για τη δημιουργία χώρου πραγματοποίησης εθελοντικών στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)

22. Παραχώρηση χρήσης κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Καβουσίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καβουσίου για την αξιοποίηση του μέσω του Προγράμματος LEADER (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

23. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργου, στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο Δήμο Σητείας (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

24. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και της σχετικής δαπάνης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

25. Διαγραφή τελών άρδευσης Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

26. Διαγραφή τελών κοιμητηρίου Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

27. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ηλίας Νταραράς

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα