Οριστικοποιήθηκαν οι υποψήφιοι πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις για το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως αναφέρουν τα Χανιώτικα Νέα:

• Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, καθηγητής ΜΗΠΕΡ
• Νικόλαος Ματσατσίνης, καθηγητής ΜΠΔ
• Γεώργιος Σταυρουλάκης, καθηγητής ΜΠΔ

Τέσσερις είναι οι υποψήφιοι αντιπρυτάνεις (με βάση τη νέα νομοθεσία εκλέγονται ανεξάρτητα από τον πρύτανη) και αυτοί είναι οι:

• Μιχαήλ Ζερβάκης, καθηγητής ΗΜΜΥ
• Νικόλαος Καλλίθρακας – Κόντος, καθηγητής ΜΗΧΟΠ
• Μιχαήλ Λαγουδάκης, αναπλ. καθηγητής ΗΜΜΥ

  • Ιωάννης Τσομπανάκης, αναπλ. καθηγητής ΜΗΠΕΡ