Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ  στη συνεδρίαση του στις 24/8/2018 ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μελών Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ  την Παρασκευή 31/8/2018  στις 13.00 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ με θέματα
1. απολογισμός δράσης,
2. έλλειψη προσωπικού
3. θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Αν  δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (1/3 των μελών) τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για Παρασκευή  7/9/2018  στις 13.00 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ Αν ούτε τότε δεν υπάρξει  η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία (1/4 των μελών), τότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για τη Δευτέρα 8/10/2018 στις 13.00 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ (απαιτείται παρουσία του 1/5 των μελών για να υπάρχει απαρτία).
Εκ του ΔΣ