Όπως ενημερώνει ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Δημήτρης Κουνενάκης από την έναρξη (Σεπτέμβριος 2018) του παρόντος υδρολογικού έτους 2018-2019 έως και σήμερα (Δευτέρα, 11.02.2019), στον Ταμιευτήρα Αποσελέμη έχουν εισέλθει 14.373.693 m3.

Από χθές μέχρι σήμερα εισήλθαν: 197.594 m3, δηλαδή περίπου 8.233 m3/h κατά μέσο όρο

Σήμερα, Δευτέρα 11.02.2019 (08:00 πμ) ο Ταμιευτήρας Αποσελέμη περιέχει 15.484.650 m3.