Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου η υλοποίηση του «Νοιάζομαι και Δρω», του εκπαιδευτικού εκείνου προγράμματος που στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινωνίας ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Το «Νοιάζομαι και Δρω» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οραματίστηκε το σωματείο «Δεσμός» και σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τον «Δεσμό» και το «Ίδρυμα Λαμπράκη».

Ο «Δεσμός» έφερε το σχολείο σε επαφή με το ξενοδοχείο Blue Palace το οποίο χορήγησε τον εξοπλισμό για το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου. Το εργαστήριο αυτό εξακολουθούσε να παραμένει αναξιοποίητο καθώς έλλειπε παντελώς ο κατάλληλος εξοπλισμός, λόγω της αδυναμίας της πολιτείας να καλύψει την σχετική δαπάνη.

«Νοιάζομαι και Δρω»

Ο διευθυντής του Σχολείου κ. Γιώργος Μαμάκης μας ενημέρωσε ότι «στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργηθούν οι αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας στην νέα γενιά, ώστε να γίνουν τρόπος ζωής.

Οι μαθητές, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, σκέφτονται, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Έτσι συναισθάνονται την χαρά της προσφοράς και την δύναμη της αλλαγής που έχουν οι ίδιοι.

Από φέτος, ένας βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενεργή συμμετοχή της οικογένειας, τόσο στις βιωματικές δράσεις που οργανώνουν οι μαθητές, όσο και στην εφαρμογή των εννοιών της αλληλεγγύης, της ενεργού πολιτειότητας και του εθελοντισμού ως στάσης ζωής στην καθημερινότητα μας.

Η πολιτειότητα είναι η ιδιότητα του να είναι κάποιος πολίτης. Η ενεργός πολιτειότητα προϋποθέτει την ενημέρωση για τα κοινά, τη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχει το άτομο ως πολίτης, την έκφραση των απόψεών του, την απαίτηση για διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν πράξη χωρίς τον Δεσμό ο οποίος εκτός από την υποστήριξη του «Νοιάζομαι και Δρω» συνεργάζεται στενά με πάνω από 800 κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, τεκμηριώνοντας τις ανάγκες τους και αξιοποιώντας δωρεές όπου χρειάζονται περισσότερο κάθε στιγμή. Υποστηρίζει κάθε είδους οργανισμούς, βοηθώντας κάθε ευάλωτη ομάδα, οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Για να το πετύχει αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ή δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κατά τέτοιο τρόπο που να ταιριάζουν απόλυτα στην κουλτούρα και την στρατηγική των δωρητών και των χορηγών. Συνταιριάζει τις προτεραιότητές τους, την εταιρική τους κουλτούρα αλλά και τη στρατηγική ΕΚΕ τους με πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, δικτυώνοντάς τους με τους κατάλληλους κοινωφελείς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα».

 

Προσφορά εξοπλισμού για το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

«Στο πλαίσιο αυτό», συνέχισε ο κ. Μαμάκης «ο Δεσμός μας έφερε σαν σχολείο σε επαφή με την εταιρεία που λειτουργεί το ξενοδοχείο Blue Palace το οποίο και μας χορήγησε τον εξοπλισμό για το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας. Το εργαστήριο αυτό εξακολουθούσε να παραμένει αναξιοποίητο καθώς έλλειπε παντελώς ο κατάλληλος εξοπλισμός λόγω της αδυναμίας της πολιτείας να καλύψει την σχετική δαπάνη.

Έτσι το σχολείο μας στερούνταν της δυνατότητας υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών μέσα σε περιβάλλοντα τυπικών (προβλεπόμενων από τα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια), μη-τυπικών (σχέδια εργασίας, εναλλακτικά πειράματα και κατασκευές), αλλά ακόμα και άτυπων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (πανηγύρια επιστημών, διαγωνισμοί και εκθέσεις εργασιών μαθητών κλπ.).

Πιστεύουμε ότι από σήμερα το σχολείο μας θα μπει σε μια πορεία υιοθέτησης  σύγχρονων διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων των φυσικών επιστημών όπως αυτές θα προκύπτουν, τόσο μέσα από την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών, μαθητών και αντικειμένων, αλλά και μέσα από την έρευνα, ως μία συστηματική και αξιολογημένη εμπειρία σχολικής πράξης. Και όλα αυτά θα γίνουν πράξη χάρη στην χορηγία της επιχείρησης».

 

Μια υπεύθυνη κοινωνικά επιχειρηματική στάση

Ο κ. Μαμάκης, απευθυνόμενος στις εκπροσώπους του Blue Palace κ. Δημητρία Καψή και κ. Λίζα Παπαδήμου, ευχαρίστησε και πρόσθεσε ότι «την χορηγία σας αυτή την θεωρούμε ως άθλο ευεργεσίας και ενόρασης για την εκπαίδευσή μας, υπενθυμίζοντας τη ρήση του Αριστοτέλη στα Πολιτικά (1330Α, 13) ότι «Ου πολιτείαν γενέσθαι την αρίστην άνευ συμμέτρου χορηγίας».

Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που κατανοούν τη ρήση του και συμβάλλουν με έργα στην «αριστεία» της πολιτείας. Πρόκειται για μια υπεύθυνη κοινωνικά επιχειρηματική στάση που επιδιώκει εκείνες τις πολιτικές, που λαμβάνει εκείνες τις αποφάσεις, που ακολουθεί εκείνες τις δράσεις που  συνάδουν με τους στόχους, τις αξίες και τις ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας.

Η σχέση της συγκεκριμένης επιχείρησης αλλά και κάθε επιχείρησης με την κοινωνία είναι αμφίδρομη και χαιρόμαστε κάθε φορά που οι τοπικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και αντίστοιχα προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, ενσωματώνουν στρατηγικές, με τις οποίες φροντίζουν να λειτουργούν σωστά, έχουν αξίες, παύουν να έχουν ως κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους και την κυριαρχία τους στην αγορά και προσπαθούν να αναδειχθούν, πέρα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και με το κατά πόσο φροντίζουν να ανεβάσουν τα πρότυπα της τοπικής κοινωνικής ανάπτυξης ελκύοντας κοινωνική αξιοπιστία» ανέφερε ο κ. Μαμάκης.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ