Κλιμάκιο αποτελούμενο από τρεις μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΜΚΑ (Υπουργείο Άμυνας) διενεργεί αυτοψίες σε σημεία περιοχών του Δήμου Σητείας, που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από την θεομηνία της 6ης Απριλίου. Η αντιμετώπισή τους είναι δύσκολη και οι μηχανικοί καλούνται να συμβάλουν με την τεχνογνωσία τους.

Το κλιμάκιο συνεργάζεται με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, οι οποίες έχουν καταγράψει κι αναδείξει τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν στο επαρχιακό, αγροτικό και δημοτικό δίκτυο, σε παραλιακές περιοχές, όπου έχουν δημιουργηθεί προβλήματα λόγω των υποσκαφών που υπέστησαν παραλιακοί δρόμοι.

«Πραγματοποιείται», σημείωσε ο  Δήμαρχος Σητείας Θοδωρής Πατεράκης, «αυτοψία στα σημεία που έχουν υποδειχθεί προκειμένου να αποτυπωθεί από το κλιμάκιο η διαμορφούμενη κατάσταση και με δεδομένη την εμπειρία που διαθέτουν στην αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων σε άλλες περιοχές, να παραδώσουν στην συνέχεια μία τεχνική έκθεση και μία πρόταση εν είδει προμελέτης, που θα περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε αυτές τις περιοχές».

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν επισκέψεις και συνεχίστηκαν σε περιοχές, όπως του Σταυρωμένου, της Μαρωνιάς, του ποταμού Παντέλη και του ποταμού Σκλαβεδιάκου, την περιοχή στο Πλατάνι προς τη Σκοπή (καθίζηση δημοτικού δρόμου), την Μονάδα της Ζήρου, την περιοχή του Γούδουρα, της Ανάληψης, της Λαγκάδας, την ευρύτερη περιοχή του Παλαικάστρου και της Μονάδας στο Κυριαμάδι.

«Πάντως από τις μέχρι τώρα σύντομες συζητήσεις που έχουν γίνει, εντοπίζονται πολλά προβλήματα με δυσκολία αντιμετώπισης, όπως στην περιοχή του Σταυρωμένου και της Μαρωνιάς, όπου χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις.

Όπως επίσης και στην γέφυρα στον Άγιο Ιωάννη. Κι εδώ εμφανίζεται μία αστοχία μελετητική η οποία θα δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Με νέα γέφυρα; Με την επέκταση της υπάρχουσας; Είναι ένα θέμα καθαρά τεχνικό για το οποίο πρέπει να δοθεί λύση. Όπως και στην περιοχή στο Πλατάνι. Περιμένουμε λοιπόν την ολοκλήρωση των επιτόπιων αυτοψιών και στην συνέχεια, επειδή όπως φαίνεται αναμένεται να επισημανθεί η αναγκαιότητα μεγάλων παρεμβάσεων, η Υπηρεσία μας θα ετοιμάσει Τεχνικό Δελτίο, το οποίο θα περιλαμβάνει μεγάλου προϋπολογισμού έργα και  θα ζητήσουμε να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Υποδομών. Διότι η κατασκευή γεφυρών, μεγάλου μεγέθους τοιχίων στον επαρχιακό δρόμο είναι παρεμβάσεις κι έργα που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει, αν δεν δοθούν χρήματα από αλλού. Οπότε παρακολουθούμε την εξέλιξη κι ελπίζω να υπάρξει κάτι θετικό από την συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», εξήγησε ο Δήμαρχος.

 

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ