Η προσφορά υπηρεσιών στους δημότες που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια για να αντεπεξέλθουν στους δύσκολους καιρούς, με αξιοπρεπή διαβίωση, είναι μια ανάγκη που διαρκώς προβάλλει όλο και πιο έντονα. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Εκκλησία και άλλους τοπικούς συλλογικούς φορείς παρέχουν βοήθεια σε διάφορους τομείς. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου παρεμβαίνουν σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τη στήριξη αναξιοπαθούντων, μόνων, ηλικιωμένων μέσα από τη δράση των ΚΑΠΗ και προγραμμάτων όπως το «Βοήθεια στο σπίτι» κά. Οι βρεφονηπιακοί- παιδικοί σταθμοί καλούνται να στηρίξουν ένα παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας αλλά και το θεσμό της οικογένειας συνολικά, παρέχοντας μέσα από τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων, τη δυνατότητα στους γονείς να εργαστούν και να παράγουν, προσφέροντας στο νοικοκυριό τους και στην κοινωνία όπου ζουν και αλληλεπιδρούν.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ έθεσε στους συνδυασμούς που διεκδικούν το δήμο Αγίου Νικολάου τα εξής ερωτήματα:

 1. Πιστεύετε ότι ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και τις δομές που απαιτούνται για να καλύψουν σήμερα τις ανάγκες των κατοίκων, στα αστικά κέντρα και τα δημοτικά διαμερίσματα, για τη φιλοξενία παιδιών προσχολικής ηλικίας;
 2. Πώς, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να δομηθεί η οργάνωση και λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου; Καλύπτει τις ανάγκες αυτές ο ΟΚΥΔΑΝ, θεωρείτε ότι ως μια από τις Διευθύνσεις του Δήμου θα μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα; Ή θα πρέπει να αναζητηθεί ένα διαφορετικό διοικητικό – οργανωτικό μοντέλο;
 3. ΚΔΑΠ -Τί εμπόδισε μέχρι σήμερα τη λειτουργία ΚΔΑΠ και πώς μπορεί να καλυφθεί το κενό που δημιουργεί η έλλειψή του;
 4. Στέγη αστέγων- Περιστατικά που καταγράφονται και στην πόλη του Αγίου Νικολάου, αναδεικνύουν την ανάγκη μέριμνας για τη στέγαση και φροντίδα αστέγων ατόμων. Υπάρχει τέτοια υποδομή; Πρέπει να υπάρχει; Πώς θα εξασφαλιστεί και με τι προσωπικό (υπάλληλοι του Δήμου ή εθελοντές) υποστήριξης;
 5. Κοινωνικό Παντοπωλείο -Καλύπτει τις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκε; Θα πρέπει να διατηρηθεί ή να αλλάξει κάτι στη λειτουργία του;
 6. KAΠΗ – Παλιός θεσμός του Δήμου. Επαρκεί για να καλύψει το «χρέος» προς τους συνδημότες της τρίτης ηλικίας; Αν όχι, τί θεωρείτε αναγκαίο για την ενίσχυση του ρόλου και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους του Δήμου;

Παρατίθενται οι απαντήσεις των συνδυασμών (αναφέρονται αλφαβητικά):

 

Αλλάζουμε τον Δήμο

Η προσφορά υπηρεσιών στους δημότες που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια για να αντεπεξέλθουν στους δύσκολους καιρούς, με αξιοπρεπή διαβίωση, είναι μια ανάγκη που διαρκώς προβάλλει όλο και πιο έντονα. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Εκκλησία και άλλους τοπικούς συλλογικούς φορείς, παρέχουν βοήθεια σε διάφορους τομείς. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου παρεμβαίνουν σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τη στήριξη αναξιοπαθούντων, μόνων, ηλικιωμένων μέσα από τη δράση των ΚΑΠΗ και προγραμμάτων, όπως το «Βοήθεια στο σπίτι» κά. Οι βρεφονηπιακοί -παιδικοί σταθμοί καλούνται να στηρίξουν ένα παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας αλλά και το θεσμό της οικογένειας συνολικά, παρέχοντας μέσα από τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων, τη δυνατότητα στους γονείς να εργαστούν και να παράγουν, προσφέροντας στο νοικοκυριό τους και στην κοινωνία όπου ζουν και αλληλεπιδρούν.

 1. Με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, σαφέστατα και οι δομές για την κάλυψη των αναγκών πλέον δεν επαρκούν.

Στόχος μας για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι κυρίαρχα η δυνατότητα εγγραφής όλων των αιτούμενων, ακόμα και αν χρειαστεί η δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στα δημοτικά διαμερίσματα.

Αλλά και στους ήδη υπάρχοντες δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, προσδοκούμε τη στήριξη της λειτουργίας τους με το ανάλογο προσωπικό και τις υποδομές.

Στόχος μας είναι η λειτουργική ανασυγκρότηση της Κοινωνικής Πολιτικής,      της παροχής υπηρεσιών υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. Στόχος μας είναι ο κάθε δημότης να απολαμβάνει καθορισμένες παροχές υγείας επαρκείς και προσβάσιμες, δίπλα τους, όποτε τις χρειαστούν.

 1. Η αλήθεια είναι πως οι Δήμοι απέκτησαν τα τελευταία χρόνια σημαντικές αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και τους δόθηκε η δυνατότητα να αναπτύξουν ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών. Δυστυχώς όμως οι πρωτοβουλίες αυτές σε πολλές περιπτώσεις παρέμειναν αποσπασματικές, κι ενώ δημιουργήθηκαν φορείς κοινωνικών υπηρεσιών απουσίασε ο συντονισμός μεταξύ τους. Άρα τώρα θα πρέπει να υπάρξει βασική αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών ώστε να διασφαλίσουμε την αυτοτέλεια και την βιωσιμότητά τους.

Ο Δήμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, σ’ αυτόν οι ανάγκες διαφοροποιούνται συνεχώς και οι υπηρεσίες χρήζουν διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης ώστε οι ανάγκες να συναντώνται εν τη γενέσει τους και όχι εκ των υστέρων. Να στοχεύουμε δηλαδή στην πρόληψη.

Αυτό το διοικητικό μοντέλο εκφράζει το «αλλάΖουμε τον Δήμο», με συνέργεια των Δημοτών και των εργαζομένων. Στρατηγικό πλάνο ενός Δήμου που αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα προβλήματα και όχι με προχειρότητα και «πυροσβεστικές λύσεις».

 1. Με την μετακύληση της εποπτείας των ΚΔΑΠ στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), οι όροι συμμετοχής των δικαιούχων έγιναν αυστηρότεροι και εδώ είναι που χρήζουν οικονομική στήριξη από τις εκάστοτε Δημοτικές αρχές.

Η έλλειψη σταθερής και εξασφαλισμένης χρηματοδότησης, η ανεπαρκής κτηριακή υποδομή καθώς και οι μόνιμες θέσεις εργασίας που απουσιάζουν είναι λόγοι που μπλοκάρουν μέχρι σήμερα τη λειτουργία τέτοιας υπηρεσίας.

Έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά να λύσουμε άμεσα τα προβλήματα για την κάλυψη του κενού, προάγοντας την δημιουργία και λειτουργία των ΚΔΑΠ. Τα ΚΔΑΠ αποτελούν μία πραγματικά ανταποδοτική κοινωνική υπηρεσία σε βάθος χρόνου και γι’ αυτό οφείλει να είναι υψηλού επιπέδου η λειτουργία της και να προσφέρει απασχόληση που θα αναπτύσσει τις δημιουργικές ικανότητες και θα αναδεικνύει τα ταλέντα όσων συμμετέχουν.

Στοίχημα για εμάς αποτελεί και η δημιουργία ενός ΚΔΑΠ ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρία) ανεξαρτήτως ηλικίας και χωρίς περιορισμό επιλεξιμότητας.

 1. Ασφαλώς και δεν υπάρχει τέτοια υποδομή σήμερα αλλά ούτε υπήρξε και κάποια μέριμνα ή σχεδιασμός για την δημιουργία της. Και ασφαλώς θα έπρεπε να υπάρξει από τη στιγμή που είναι κοινωνικό φαινόμενο μια τέτοια ανάγκη.

Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός Ξενώνα προσωρινής φιλοξενίας (ανάλογο παράδειγμα αποτελούν οι Ξενώνες ψυχικής υγείας σε κλειστά ξενοδοχεία της πόλης μας) αλλά και η παροχή στέγης με τη δυνατή οικονομική ενίσχυση πχ. ως επιδότηση ενοικίου. Επόμενο βήμα μέριμνας για το Δήμο οφείλει να είναι και η εργασιακή τους επανένταξη μέσω προγραμμάτων.

Για την υποστήριξη τέτοιων κοινωνικών δομών σχεδιάζουμε ένα μεικτό σχήμα λειτουργίας, προσωπικού και υπηρεσιών (δημοτικοί υπάλληλοι, εθελοντές, ΜΚΟ, φορείς κρατικούς και μη, φοιτητές συναφών επιστημονικών αντικειμένων).

 1. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο σαφώς και θα πρέπει να διατηρηθεί διότι ανάγκες για δωρεάν τρόφιμα, ρούχα, βιβλία, παιχνίδια δεν θα πάψουν να υπάρχουν για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Μέσα από έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται εχεμύθεια και εμπιστοσύνη, διακριτικότητα και σεβασμός στους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη.

Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για την αναβάθμιση και επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 1. Με δεδομένο πως το βιοτικό επίπεδο των χαμηλοσυνταξιούχων έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα τα τελευταία χρόνια, και την αύξηση του κόστους της περίθαλψης και της κοινωνικής φροντίδας, ομολογουμένως, ο θεσμός του Δήμου στην παρούσα κατάσταση δεν επαρκεί για να καλύψουμε το «χρέος» μας προς τους τρίτης ηλικίας συμπολίτες μας.

Στηρίζουμε ένα σχεδιασμό λειτουργίας των ΚΑΠΗ σε επίπεδο συνοικίας ή γειτονιάς προάγοντας την ισόρροπη κατανομή τους ανά Δημοτική Κοινότητα.

Και σχεδιάζουμε την αναβάθμιση και εξέλιξη των παροχών με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας πρόληψης από νοσηλευτικό προσωπικό, τη συμμετοχή σε ομάδες πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων (π.χ. χορωδίας, χορού, θεάτρου, μαγειρικής, κηπουρικής, χειροτεχνίας), υπηρεσίες φυσικής άσκησης και ευεξίας, επιμορφωτικά προγράμματα.

Η τρίτη ηλικία δεν έχει ηλικία είναι η ίδια πηγή ζωής, είναι παράδειγμα προς μίμηση και έμπνευση όσο στηρίζουμε τη συμμετοχή των ηλικιωμένων στη ζωή μας.

 

Δικαίωμα στην πόλη

Η προσφορά υπηρεσιών στους δημότες που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια για να αντεπεξέλθουν στους δύσκολους καιρούς, με αξιοπρεπή διαβίωση, είναι μια ανάγκη που διαρκώς προβάλλει όλο και πιο έντονα. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Εκκλησία και άλλους τοπικούς συλλογικούς φορείς, παρέχουν βοήθεια σε διάφορους τομείς. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου παρεμβαίνουν σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών για τη στήριξη αναξιοπαθούντων, μόνων, ηλικιωμένων μέσα από τη δράση των ΚΑΠΗ και προγραμμάτων, όπως το «Βοήθεια στο σπίτι» κ.α. Οι βρεφονηπιακοί- παιδικοί σταθμοί καλούνται να στηρίξουν ένα παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας αλλά και το θεσμό της οικογένειας συνολικά, παρέχοντας μέσα από τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων, τη δυνατότητα στους γονείς να εργαστούν και να παράγουν, προσφέροντας στο νοικοκυριό τους και στην κοινωνία όπου ζουν και αλληλεπιδρούν.

 1. Ως δημοτική αρχή προχωρήσαμε σε ένα σύνολο παρεμβάσεων που στοχεύουν στην εξατομικευμένη φροντίδα και κάλυψη αναγκών συνδεδεμένων ιδίως με την παιδική μέριμνα, την ενίσχυση της οικογένειας, την προστασία της τρίτης ηλικίας και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία. Εστιάσαμε στην ανάγκη των νέων οικογενειών και ιδιαίτερα της εργαζόμενης μητέρας, και στο να την κάνει να νιώθει ασφάλεια σχετικά με τη φροντίδα των παιδιών της κατά την εργασία της. Γι’ αυτό άλλωστε έχει προχωρήσει τόσο στην μελέτη του Νέου (2ου) Βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Νικολάου, ένα έργο πνοής που θα λύσει οριστικά το θέμα της προσχολικής ηλικίας στην πόλη μας και παράλληλα έχει δρομολογήσει τη διαδικασία μίσθωσης χώρου στην Ελούντα για την άμεση λειτουργία κι εκεί βρεφονηπιακού σταθμού, ώστε να καλύψει και τις εκεί αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής.
 2. Η οργάνωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε Δήμου δεν είναι κάτι ανεξέλεγκτο και αυτόνομο, στο οποίο μπορεί κάποιος να αυτοσχεδιάσει. Ανάλογα με το προσωπικό που υπάρχει και με την σημαντικότατη συμμετοχή των εθελοντών μας, τρέχουν και οι ανάλογες δομές. Σίγουρα ο κοινωνικός τομέας είναι ευαίσθητος, διότι απευθύνεται στην καθημερινότητα των πολιτών και ανεξάντλητος αν αναλογιστεί κανείς το πόσα προγράμματα προαγωγής υγείας μπορούν να εφαρμοστούν. Όμως είναι πρώτα από όλα απόφαση του κράτους η στελέχωσή τους με προσωπικό τόσο αριθμητικά όσο και σε βάση εξειδίκευσης προκειμένου να μπορέσει να δώσει τα μέγιστα. Την περασμένη πενταετία ο ΟΚΥΔΑΝ διαχειρίστηκε με συνέπεια και ευαισθησία την κοινωνική πολιτική του Δήμου Αγίου Νικολάου. Πραγματοποίησε συμπληρωματική στελέχωση των παιδικών σταθμών για δυνατότητα παροχής καλύτερων υπηρεσιών. Άλλαξε τον οργανισμό του για να μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει παιδικός σταθμός στην Ελούντα, με τον διαγωνισμό για εξεύρεση κατάλληλου χώρου να είναι σε εξέλιξη.

​Συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο από ότι φαίνεται από τις πρόσφατες εξελίξεις θα αποκτήσει μόνιμο προσωπικό.

​Ο θεσμός του κοινωνικού παντοπωλείου εντάχθηκε και πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να εξυπηρετεί τους ωφελούμενους ΚΕΑ. Παράλληλα μέσα στην δομή εξακολουθεί να λειτουργεί εθελοντικό παντοπωλείο.

​Εξίσου με χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ δημιουργήθηκε η δομή του Κέντρου Κοινότητας, η οποία είναι μια δομή στεγασμένη σε δικό της χώρο, με δικό της προσωπικό και λειτουργεί εδώ κι ένα χρόνο περίπου με κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο. Το κέντρο κοινότητας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. ​Επιπλέον:

– Σύναψε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΟΚΥΔΑΝ και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με σκοπό τον εντοπισμό παιδιών στα σχολεία του Δήμου που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης ή ψυχοσυναισθηματικής φύσης.

– Δημιούργησε Δομή για την πρόγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ, η οποία είναι μοναδική στην Κρήτη, σε συνεργασία με την αντίστοιχη στη Θεσσαλονίκη.

– Τέλος, εντάχθηκε στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων προαγωγής υγείας με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη νοσημάτων (7 στον αριθμό), της προαγωγής της υγείας και τον προσυμπτωματικό έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα της προώθησης ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

 1. Όπως είναι γνωστό, τα πρώτα ΚΔΑΠ στον Δήμο Αγίου Νικολάου, ιδρύθηκαν και λειτούργησαν επί Δημαρχίας Αντώνη Ζερβού την 4ετία 1999-2002 στο Καπετανάκειο.

Κατά την πρώτη 4ετία Κουνενάκη καταργήθηκαν για άγνωστους και ασαφείς λόγους, προσπάθησαν να ξαναλειτουργήσουν μάταια και όταν πλέον αναλάβαμε εμείς πριν 5 χρόνια, δεδομένης της αλλαγής στη νομοθεσία, έπρεπε να γίνει εκ νέου αδειοδότησή τους, με νέα μελέτη, νέες προδιαγραφές κλπ. Όντως η υποστελέχωση των υπηρεσιών δεν ευνόησε να παραχθεί μια τέτοια μελέτη, όμως είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας, για το επόμενο διάστημα.

 1. Δεδομένου ότι τα περιστατικά αυτά στην περιοχή μας είναι μεμονωμένα και περιστασιακά, βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση των αρμόδιων Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι οποίες φροντίζουν για την ασφαλή μετάβασή τους σε υφιστάμενες και οργανωμένες δομές στο Ηράκλειο, εφόσον το επιθυμούν. Αν στο μέλλον εκτιμηθεί ότι υπάρχει ανάγκη ίδρυσης μιας τέτοιας δομής στον Δήμο Αγίου Νικολάου, από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
 2. Όπως προαναφέραμε, ο θεσμός του κοινωνικού παντοπωλείου εντάχθηκε σε ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα να λειτουργεί με προσωπικό που πληρώνεται από ευρωπαϊκούς πόρους (κοινωνική λειτουργό και φροντιστή) και να πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να εξυπηρετεί τους ωφελούμενους ΚΕΑ. Παράλληλα μέσα στην δομή εξακολουθεί να λειτουργεί εθελοντικό παντοπωλείο χάριν στην αξιέπαινη και αγόγγυστη προσπάθεια του σώματος των εθελοντών και των τοπικών επιχειρήσεων, για συμπολίτες μας που δεν πληρούν τις κοινωνικό οικονομικές προϋποθέσεις όμως για κάποιο διάστημα στη ζωή τους χρειάστηκαν ή χρειάζονται βοήθεια στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Όπως προκύπτει λοιπόν το κοινωνικό παντοπωλείο έχει δυο ρόλους, τον θεσμικό που του υποδεικνύει το κράτος την λειτουργία και τον εθελοντικό που μας δίνει την ελευθερία περισσότερων κινήσεων και δράσεων. Τέλος, είναι η πρώτη φορά που κοινωνικό εθελοντικό παντοπωλείο λειτουργεί και στη Νεάπολη, πάλι χάριν στο εξαιρετικό δίκτυο εθελοντών μας.
 3. Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας φαίνεται από το πώς αντιμετωπίζει τα παιδιά και την τρίτη ηλικία. Θέλουμε τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας αυτόνομους, ισότιμα κι ενεργά μέλη της κοινωνίας. Στοχεύουμε στην πρόληψη και αντιμετώπιση ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών δυσκολιών μέσα στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η ενεργός γήρανση, δηλαδή η διαδικασία της βελτιστοποίησης των ευκαιριών για υγεία, για συμμετοχή και ασφάλεια με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που γερνούν, μέσω του προγράμματος του Υγιούς Δήμου βρίσκεται μέσα στις προτεραιότητές μας. Η ενεργός και υγιής γήρανση άλλωστε αποτελεί μια ολιστική αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού, προωθεί παρεμβάσεις στην βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων, και στην κατεύθυνση της προσαρμογής του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, ώστε οι ηλικιωμένοι να παραμένουν υγιείς και δραστήριοι για περισσότερο χρόνο.

 

Λαϊκή Συσπείρωση

Σε καμία περίπτωση οι σημερινές υποδομές που υπάρχουν δεν καλύπτουν την αναγκαιότητα των κατοίκων σε ότι αφορά τους βρεφικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Είναι γνωστό οτι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων βρεφονηπιαγωγικων σταθμών στην πόλη και τα δημοτικά διαμερίσματα. Εμείς διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή που να καλύπτει στο 100% τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να είναι μόνιμοι και με όλα τα δικαιώματα. Δημοτικές αρχές που βλέπουν τον Δήμο σαν επιχείρηση, όπως η προηγούμενη, δεν δίστασαν ακόμα και να σαμποτάρουν τα δικαιώματα των συμβασιούχων εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, με κίνδυνο την απρόσκοπτη λειτουργία του ίδιου του σταθμού. Μετά από αντιδράσεις εργαζομένων και την στήριξη της λαϊκής συσπείρωσης, αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω και να μιλήσουν για «λάθος». Επίσης ήταν οι ίδιοι που είχαν φέρει θέμα στο δημοτικό συμβούλιο υπέρ της αύξησης των τροφείων και που η μοναδική παράταξη που καταψήφισε ήταν αυτή της Λαϊκής Συσπείρωσης! Θα συνεχίσουν λοιπόν να τα βρίσκουν σκούρα, κάθε φορά που θα επιχειρούν να βάλουν στο χέρι αυτήν την ανάγκη της λαϊκής οικογένειας και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον χώρο.

 1. Η σύγχρονη δημοτική κοινωνική υπηρεσία απαιτεί στελέχωση και στήριξη για τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των συνδημοτών μας. Και κυρίως των δημοτικών διαμερισμάτων που η πρόσβασή τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες του δήμου δεν είναι εύκολη. Επίσης ενίσχυση και ουσιαστική στήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» με στελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού και ταυτόχρονα διεκδίκηση πόρων για μόνιμη και αδιάλειπτη χρηματοδότηση. Ακόμα ζητάμε:

Την στήριξη και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής που στόχο θα έχουν την ευαισθητοποίηση του δημότη για τα σύγχρονα προβλήματα υγείας.

Την πολιτικά σωστή αποασυλοποιηση των ψυχικά πασχόντων και την αποϊδρυματοποίηση για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.

Έμπρακτη στήριξη των γερόντων στα ΚΑΠΗ με χρηματοδότηση δραστηριοτήτων τους.

Άμεση στέγαση των αστέγων του τόπου με ευθύνη του δήμου

Άμεση κατάργηση των δημοτικών τελών στις ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες.

Σε γενικές γραμμές θέλουμε τοπικές αρχές που δεν θα υπόσχονται, αλλά θα δεσμεύονται, για την ανάπτυξη της πάλης μαζί με τους δημότες για τα μεγάλα προβλήματα.

 1. Οι δομές των ΚΔΑΠ αποτελούν στήριγμα για τις φτωχές οικογένειες και πολλές φορές τη μοναδική διέξοδο εξωσχολικής, παιδαγωγικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής, πολιτισμικής τεχνολογικής και περιβαλλοντολογικής δραστηριότητας των παιδιών τους.

Οι δραστηριότητες αυτές παρέχονται δωρεάν σε πολλούς δήμους αλλά δυστυχώς όχι στον δήμο μας. Στον δήμο μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, υπάρχει άμεση αναγκαιότητα για την λειτουργία του.

Ζητάμε οι εθνικοί πόροι να περάσουν στον προϋπολογισμό των δήμων, για τη στήριξη συγκεκριμένα αυτού του θεσμού. Άμεση λειτουργία του θεσμού των ΚΔΑΠ με μόνιμο και σταθερό προσωπικό. Όσο οι εργαζόμενοι ανανεώνουν κάθε χρόνο τη σύμβαση εργασίας σε σύνδεση με το ΕΣΠΑ, οι δομές αυτές συνεχίζουν να έχουν χαρακτήρα προσωρινότητας και οι εργαζόμενοι να ζουν μες στην ανασφάλεια. Τέλος διεκδικούμε την δημιουργία ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ σε χώρο ειδικών προδιαγραφών.

 1. Οι άστεγοι είναι θύματα της κρίσης που το κεφάλαιο παρέα με τα κόμματα που το στηρίζουν δημιούργησαν. οι αιρετοί στην τοπική αυτοδιοίκηση που σήμερα ζητούν την ψήφο σου και ήταν ή είναι στελέχη αυτών των κομμάτων, καλά θα κάνουν να μην ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους άστεγους, και να ζητήσουν συγνώμη από τους ίδιους και από το λαό. Οι ίδιοι που έχουν στηρίξει όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές, τώρα θέλουν να το παίξουν φιλάνθρωποι και μιλάνε για εθελοντισμό. Αυτό που θα λύσει το πρόβλημα είναι η σταθερή εργασία του λαού, με δικαιώματα ώστε να μη χρειάζεται να πέσει σε κανενός τη φιλανθρωπία.

Σε ό,τι αφορά την στέγασή τους θα μπορούσε ο δήμος να πάρει ένα από τα πολλά εγκαταλελειμμένα ή ατελείωτα κτήρια, να το διαμορφώσει και να το ανακαινίσει κατάλληλα, και να εξασφαλίσει την φροντίδα αυτών των ανθρώπων με εξοπλισμό και προσωπικό παρεχόμενο από τον Δήμο. Πρέπει βέβαια να εξασφαλιστεί και η αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση.

 1. Αρχικά, διαφωνούμε με τη λογική «να σε κάψω Γιάννη να σ’ αλείψω λάδι». Όλοι όσοι ευθύνονται για την κατάσταση των εργαζομένων στήνουν και τους μηχανισμούς εκείνους για να φανούν σωτήρες χρησιμοποιώντας το ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να προσφέρει και αξιοποιώντας τον εθελοντισμό παίρνουν συγχωροχάρτι.

Βέβαια, για ‘μας είναι άλλο η φιλανθρωπία και άλλο η ταξική αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων που μπορεί να παρεμβαίνουν και με αυτό τον τρόπο, όμως αναδεικνύουν πρώτα και κύρια τον ένοχο, παλεύουν ώστε να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες των συναδέλφων τους και να πετύχουν νέες κατακτήσεις. Είναι διαφορετικό το «δίνω το χέρι σε όποιον σηκώνεται» και διαφορετικό το να ζητάνε από τον ίδιο το λαό που υποφέρει να στηρίζει τους ακόμα περισσότερο αδύναμους ή το να ζητάμε από τους ίδιους τους εργοδότες που μας καταπιέζουν καθημερινά, να κάνουν μια δωρεά στο κοινωνικό παντοπωλείο και να φανούν και προς τα έξω ως ευεργέτες.

Σαν δήμος αντίστοιχα, θα πρέπει να διεκδικήσει να καλυφθεί κάθε ανάγκη των πολιτών ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη γι’ αυτές τις δομές, το 2019 που η παραγωγικότητα της εργασίας έχει φτάσει σε επίπεδα που μπορούν να καλυφθούν στο έπακρο τέτοιες πτυχές της ζωής μας. Η βασική αιτία για την ύπαρξη του προβλήματος είναι η ανεργία η οποία στερεί από τις οικογένειες ακόμη και είδη πρώτης ανάγκης. Προφανώς, το κοινωνικό παντοπωλείο δε μπορεί να καλύψει συνολικά όλες τις στοιχειώδεις ανάγκες και είναι δεδομένο ότι δεν απευθύνονται όλοι οι συμπολίτες μας στις δομές αυτές, ακόμα και όταν αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα.

Η διεκδίκηση του δήμου θα πρέπει να είναι ακόμα κι αυτές που περνάνε από το κράτος κεντρικά, όπως π.χ. παρεμβάσεις για το μεγάλο θέμα της ανεργίας, όπως έκανε με τη μεγάλη πορεία μέχρι την Αθήνα η Δημοτική Αρχή της Πάτρας με επικεφαλής το Δήμαρχό της, Κώστα Πελετίδη. Επίσης, για το θέμα της ΠΦΥ (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας), τα νοσοκομεία, το φάρμακο ώστε να μη χρειάζονται αντίστοιχες δομές, όπως το κοινωνικό ιατρείο (και το κοινωνικό φαρμακείο).

 1. Οι γερόντοι του τόπου μας, όπως και όλοι οι γερόντοι στην Ελλάδα, είναι άνθρωποι που τους έκλεψαν τους κόπους, μετέτρεψαν τις συντάξεις τους σε φιλοδωρήματα. Πήραν την ψήφο τους με ψέματα και με υποσχέσεις και την εξαργύρωσαν σε δερμάτινες καρέκλες της εξουσίας και παχυλές συντάξεις για τους βουλευτάδες και τους αιρετούς στην τοπική διοίκηση.

Τώρα προεκλογικά, πολλοί από τους υπευθύνους της κατάντιας τους, τους επισκέπτονται και τους μοιράζουν συμπάθεια…

Κάποιος μας έλεγε σε μία κουβέντα. «Πάρτε, παιδία μου, ένα σακί γιομάτο χαρούπια 30 kg δέστε το στη μέση σας και τραβάτε την ανηφόρα για τη Νομαρχία. Τότε θα καταλάβετε τί είναι για εμάς αυτή η πόλη».

Πέρα λοιπόν από το να βρεθεί λύση στην διευκόλυνση της καθημερινής μετακίνησης τους, να χρηματοδοτηθούν όλες οι ανάγκες για τις δραστηριότητές τους στα ΚΑΠΗ, να ενισχυθεί ο θεσμός της «Βοήθειας στο σπίτι» και να διεκδικήσουμε ανθρώπινες συντάξεις, μένει μόνο ένα πράγμα: να δουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους, να προκόβουν σε ένα κόσμο με καλοπληρωμένη δουλειά και δικαιώματα, να μπορέσουν να φανταστούν έναν κόσμο καλύτερο και πιο δίκαιο από αυτόν που θα αφήσουν πίσω. Αυτό είναι και το χρέος μας προς τους συνδημότες της Τρίτης ηλικίας. Για αυτό και εμείς τους λέμε: η μόνη σίγουρη ζάρια είναι η ψήφος ενάντια σε αυτούς που σας έκλεψαν τη ζωή. Τιμωρήστε τους. Εκτός από τα ΚΑΠΗ, διεκδικούμε την λειτουργία των ΚΗΦΗ, τα οποία υπάρχουν σε άλλους δήμους.

 

 

Νέα Πορεία

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει σοβαρό έλλειμμα δομών και υποδομών για την Κοινωνική Μέριμνα. Στην Προγραμματική Διακήρυξη της Νέας Πορείας η Κοινωνική Μέριμνα βρίσκεται στην κορυφή και όχι τυχαία. Η Νέα Πορεία έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και την εξυπηρέτηση των αναγκών του, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τη σύγχρονη και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών.

– Με εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δήμου, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

– Με τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών και την κατασκευή υποδομών για την πρόσβαση των ΑμεΑ.

– Με την ενεργή υποστήριξη των υφιστάμενων μονάδων υγείας του Δήμου και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημιουργία δομών και την παροχή υπηρεσιών υγείας στις Κοινότητες.

 1. Για τη φιλοξενία παιδιών προσχολικής ηλικίας, θα πρέπει να γίνει καταγραφή των αναγκών σε ολόκληρο τον Δήμο και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες, για την κάλυψη τους, υποδομές.
 2. Οι ανάγκες για κοινωνική μέριμνα τα τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης ολοένα αυξάνονται και διαφοροποιούνται. Αν θέλουμε λοιπόν να παρέχουμε ουσιαστικό κοινωνικό έργο και με δεδομένη την υποστελέχωση των υπηρεσιών, θεωρούμε την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό τους εκ των ων ουκ άνευ.
 3. Το θέμα των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, με αφορμή σχετικό έγγραφο της Ένωσης Γονέων, τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, από τον επικεφαλής της ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ κ. Γιάννη Ανδριώτη. Ο πρόεδρος όμως δεν δέχτηκε να συζητηθεί κι έτσι παραμένει στις καλένδες.
 4. Δεν μας τιμά να κομπάζουμε για τις δαπάνες προβολής του Δήμου και την εξωστρέφεια μας όταν στα όρια του υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν «που την κεφαλήν κλίναι».Ούτε μπορούμε να αποκαλούμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι την ώρα που υπάρχουν άστεγοι συνάνθρωποι μας. Φυσικά και είναι υποχρέωση του Δήμου να τους εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση, όταν μάλιστα διαθέτει τόσα, ανεκμετάλλευτα κτηριακά αποθέματα.
 5. Το κοινωνικό παντοπωλείο θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναδιοργανωθεί ώστε να εξυπηρετεί τους δημότες που έχουν ανάγκη σε όλες τις Κοινότητες
 6. Τα ΚΑΠΗ είναι ένας θεσμός, οι δομές του οποίου, επίσης, πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Για παράδειγμα το κτήριο του ΚΑΠΗ στην Νεάπολη χρήζει σοβαρών επισκευαστικών εργασιών ενώ και για το ΚΑΠΗ στον Άγιο Νικόλαο πρέπει να βρεθεί ένα κτήριο με αύλειο χώρο.