Στην κάμερα της ΑΝΑΤΟΛΗΣ μίλησε από την Κριτσά όπου βρίσκεται η αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου Δεσπω Καρνιαδάκη: