Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να δηλώσουμε την απερίφραστη αντίθεσή μας και να καταγγείλουμε τακτικές και συμπεριφορές που όχι μόνον δεν βοηθούν στην εξομάλυνση μιας κρίσιμης κατάστασης υποστελέχωσης που αυτή τη χρονική περίοδο χαρακτηρίζει το ΓΝΑΝ, αλλά οδηγούν σε επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και κοινό καλό « λύσεις», συντελώντας στην περαιτέρω αποδυνάμωση και υποστελέχωση και άλλων μονάδων υγείας, όπως του ΓΝ-ΚΥ Νεάπολης.
Από τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας , αντανακλάται η εύρυθμη ή μη λειτουργία ενός οργανισμού, ενός νοσοκομείου ή ενός νοσοκομείου- ΚΥ. Όταν διακυβέβονται ζητήματα όπως η δημόσια υγεία , η ασφαλής εφημέρευση μονάδων υγείας καθώς κι η ασφάλεια των εργαζομένων τότε θα πρέπει οι ιθύνοντες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να σταματήσουν να είναι άπραγοι θιασώτες καταστάσεων που εγκυμονούν κινδύνους . Δεν υπάρχουν πλέον « άλλοθι». Τα προβλήματα που ανακύπτουν οφείλουν , αν όχι να προβλεφθούν, να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και βάσει της κείμενης νομοθεσίας και όχι με «επιλεκτική» συνεχή μετακίνηση προσωπικού του Διαλυνάκειου Νοσοκομείου.
Ουδέποτε αρνηθήκαμε τη βοήθεια μας σε καταστάσεις που το υπέτασσαν τη διασφάλιση τη δημόσιας υγειας. Οικοιοθελώς θέσαμε εαυτούς στη διάθεση των διοικήσεων, αποδεικνύοντας συνεχώς και εμπράκτως τη στήριξή μας σε κάθε προσπάθεια αποσώβησης «δυσχερών» συνθηκών για την υγεία στο νομό μας, αλλά και στηρίζοντας κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης της ΠΦΥ στο νομο Λασίθιου.
Γενικός Ιατρός καλύπτει εφημεριακά κατ’αποκλειστικότητα το ΤΕΠ ΓΝΑΝ από την έναρξη λήψης καθηκόντων του, ο ένας εκ των δύο Παθολόγων του νοσοκομείου μας έχει αποσπαστεί στη ΤοΜΥ Αγ.Νικολάου ενώ καλύπτει με εφημερίες Την Παθολογική Κλινική ΓΝΑΝ, δύο Γενικοί Ιατροί έχουν αποσπαστεί από ΠΙ και το ΚΥ στη δομή της ΤοΜΥ, Γενικός Ιατρός βοηθάει στην εφημεριακή κάλυψη του ΚΥ Τζερμιάδων, η Παιδίατρος καλύπτει την Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΑΝ και η μοναδική πλεον Παθολόγος του Νοσ-ΚΥ Νεάπολης καλείται να βοηθήσει στην εφημεριακή κάλυψη της Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΑΝ, αφήνοντας «ακάλυπτη» από Παθολόγο τις ημέρες αυτές μια παθολογική κλινική, η λειτουργία της οποίας εξασφαλίζεται όλα αυτά τα χρόνια με την βοήθεια των γενικών ιατρών.
Μετακινήσεις προσωπικού ιατρικού,νοσηλευτικού,μαγείρων έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια σε μια από κοινού προσπάθεια επίλυσης καταστάσεων που

προέκυψαν. Αλλά μετακινήσεις χωρίς καμμία έγκαιρη και έγκυρη γραπτή ενημέρωση, από μια δομή για να καλύψουν ανάγκες σε μια άλλη, αν μη τι άλλο δεν μπορούν να είναι αποδεκτές αφενός διότι δεν «προστατεύουν» τον εργαζόμενο που καλείται διχως έγγραφη ενημέρωση να αφήσει το χώρο του και να μεταβεί σε μια άλλη δομή, αφετέρου παραβιάζονται νομοθετικές διατάξεις, βλ. ν.4498/2017 ΦΕΚ172/Α/16-11-17. Η εφημέρευση ενός μοναδικού ιατρού (όπως αυτό ζητήθηκε αρχικά σε ιατρό του νοσοκομείου μας) επί 24ώρου στα ΤΕΠ ΓΝΑΝ δεν μπορεί να εκληφθεί ως ασφαλής όπως και αφετέρου, η εναλλακτική μετακίνηση για 6-7 ώρες στα ΤΕΠ ΓΝΑΝ ιατρού, αφήνοντας πίσω έναν και μοναδικό ιατρό στο Νοσ-ΚΥ Νεάπολης υπεύθυνο για μια κλινική με 11 νοσηλευόμενους(τη δεδομένη στιγμή) και για όλα τα επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται καθιστά την εφημερία επισφαλή.
Γραπτή ενημέρωση για την απόφαση της έκτακτης τροποποίησης του εφημεριακού προγράμματος δεν υπήρξε ούτε προς τον υπεύθυνο Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσ-ΚΥ Νεάπολης που επιμελείται του εφημεριακού προγράμματος και είναι υπεύθυνος της εποπτείας της εφημερίας (ΦΕΚ 1483 Β’ 4/5/2012). Η υποχρέωση εργοδοτικής πρόνοιας, όπως αυτή ορίζεται από τη εργατική νομοθεσία δν πρέπει να καταστρατηγείται ούτε και σε αυτές τις περιπτώσεις κρίσης.
Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν νοσηλευτικά ιδρύματα του νομού μας, αρκεί όμως να μην θέτουν οι λύσεις αυτές σε «κίνδυνο» τους εργαζομένους και την δομή την οποία αυτοί στελεχώνουν!!!
ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΑΠΟΛΙΤΕΣ, ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟΥ,
ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:30 ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΔΡΗΡΟΣ» ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ!