Εγκρίθηκε για το Γυμνάσιο Νεάπολης το Πρόγραμμα ERASMUS KA1 με Τίτλο: Μη τυπική μουσειακή εκπαίδευση για ”ανοιχτό” σχολείο, διαπολιτισμική κατανόηση και αποτροπή της σχολικής αποτυχίας εφήβων μαθητών.

Το Γυμνάσιο μας για πρώτη φορά συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία και είναι έτοιμο να ανταποκριθεί, προκειμένου να ωφεληθούν όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας.

Το Πρόγραμμα μεταξύ άλλων στοχεύει:

  • στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας,
  • στη δημιουργία περιβάλλοντος μη τυπικής εκπαίδευσης που θα δώσει κίνητρα μάθησης στους εφήβους μαθητές, ειδικά σε εκείνους με λιγότερες ευκαιρίες προλαμβάνοντας τη σχολική τους αποτυχία,
  • στο να αποκτήσει το σχολείο μας ευρωπαϊκή ταυτότητα, καθώς δεν διαθέτει εμπειρία σε ευρωπαϊκές κινητικότητες και να δώσει τη δυνατότητα και στους μαθητές να συμμετέχουν σε επόμενη φάση,
  • στο να δημιουργήσει διαπολιτισμικούς δεσμούς ανάμεσα στους μαθητές, ώστε να ενδυναμωθεί η εκπαιδευτική μας κοινότητα και να αντιμετωπίζει με σύμπνοια εξωτερικά προβλήματα.

Θα συμμετέχουν συνολικά 10 εκπαιδευτικοί χωρισμένοι σε ομάδες, ώστε στη φάση της αξιολόγησης να υπάρχει σύγκριση ποσοτική και ποιοτική των εμπειριών και μαθησιακών στόχων που επιτεύχθηκαν. Θα συμμετέχει και ο Δ/ντής του σχολείου προκειμένου να ανταλλάξει τεχνογνωσία και να αξιοποιήσει την εμπειρία της κινητικότητας προς όφελος του σχολείου.