Στην τελευταία τακτική γενική συνέλευση μας η οποία πραγματοποιήθηκε την 18η Απριλίου 2019 εκφράστηκαν έντονα παράπονα για τη συνεχή μετακίνηση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων του νοσοκομείου Νεάπολης στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με αποτέλεσμα τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Διαλυνακείου Νοσοκομείου.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας , στα πλαίσια του καταστατικού μας και της δράσης μας να καταγγείλουμε τις ενέργειες της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου οι οποίες λαμβάνουν χώρα εξακολουθητικά με αποκορύφωση την από 6-6-2019 απόφαση της Διοικήτριας των Διασυνδεόμενων Γ.Ν Λασιθίου- Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως.  Δυνάμει της απόφασης αυτής, υποχρεώνεται να μετακινηθεί η Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολόγος του Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως Μακρή Ελένη στην Ο.Μ Έδρας Αγίου Νικολάου για πραγματοποίηση ενεργών εφημεριών τον μήνα Ιούνιο.

Δε σημειώνεται όμως πουθενά, ότι η ως άνω Παθολόγος είναι η μοναδική που απέμεινε να στελεχώνει την Παθολογική Κλινική του Διαλυνακείου καθώς ο έτερος Παθολόγος ήδη εξυπηρετεί την  Τ.Ο Μ Υ Αγίου Νικολάου και καλύπτει με εφημερίες την  Παθολογική κλινική του Αγίου Νικολάου.

Οι ανεπάρκειες στις δομές του Διασυνδεόμενου Γ.Ν Λασιθίου και η έλλειψη προσωπικού είναι γεγονός που δε μπορεί να αμφισβητηθεί, οι προσωρινές όμως λύσεις με διαρκείς μετακινήσεις προσωπικού από τον ένα χώρο στον άλλο δεν οδηγούν πουθενά αλλού παρά μόνο στην αποδυνάμωση και υποστελέχωση της μιας δομής προς εξυπηρέτηση της άλλης.

Δεν είναι λύση να διαλύεται η Παθολογική κλινική στο Διαλυνάκειο Νοσοκομείο για να λειτουργήσει η Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Δεν είναι λύση να εξοντώνεται το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στο Νοσοκομείο της Νεάπολης για να δανείζει εργαζόμενούς του σε άλλες δομές του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου.

Καλούμε τις Διοικήσεις και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και αρχή να συνεργαστούν άμεσα και αποτελεσματικά, προκειμένου να δοθεί μόνιμη λύση στην υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου και να απέχουν από ενέργειες που αποδυναμώνουν τόσο εξόφθαλμα το Διαλυνάκειο Νοσοκομείο με κίνδυνο την  ελλιπή διασφάλιση της δημόσιας υγείας που καλείται να υποστηρίξει.

Ζητούμε την ανάκληση της ως άνω απόφασης που μοιραία επιφέρει τη διάλυση της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Νεάπολης και καλούμε όλα τα μέλη μας και τους λήπτες υπηρεσιών υγείας του Διαλυνάκειου Νοσοκομείου στην ανοιχτή συζήτηση που διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων την Παρασκευή 14 Ιουνίου και ώρα 8.30 μ.μ στο κινηματοθέατρο Δρήρος στη Νεάπολη.

Το Δ.Σ της Λέσχης Φίλων του Νοσοκομείου Νεάπολης