Εξαιρετικά σημαντική είναι η είδηση που προκύπτει για τα στελέχη του τουρισμού, από τις αλλαγές που προωθούνται και θα ψηφιστούν στη Βουλή σε σχέση με τον τουρισμό. Ειδικά για το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης, θα υπάρξει ειδική διάταξη με την οποία προβλέπεται η χρηματοδότηση  για το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης.

«Πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης το 2017, όμως σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει τη Δεξιά παρένθεση, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με το Υπουργείο Τουρισμού τα άφησε χωρίς χρηματοδότηση για φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε τη χρηματοδότηση για τα επόμενα τρία χρόνια ώστε να μπορέσουμε από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν αυτά τα πολύ σημαντικά προγράμματα μετεκπαίδευσης για τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες του Τουρισμού. Πρέπει λοιπόν να ψηφιστεί αυτή η διάταξη και είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βάζει πρώτους τους εργαζόμενους του Τουρισμού, τους στηρίζει μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης και εδώ θα είμαστε να αναπτύξουμε τα επόμενα χρόνια τη συνολική επανεξέταση της εκπαίδευσης στον Τουρισμό», είπε χαρακτηριστικά στη βουλή ο υπουργός τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.

Να σημειωθεί πως η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ της «ΑΝΑΤΟΛΗΣ» μετά τη συνάντηση με τους παράγοντες της εργασίας του Λασιθίου. Η εξέλιξη που δρομολογείται δίνει το δικαίωμα σε προσδοκίες για την ικανοποίηση του αιτήματος για μετεκπαίδευση στο νομό Λασιθίου και πάλι.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο συζητείται στη Βουλή μαζί με τις «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα».

 

Αλλαγές στον ΕΟΤ

Με το νομοσχέδιο επιλύονται επίσης ζητήματα αρμοδιοτήτων του υπουργείου Τουρισμού σχετικά με την επένδυση στο Ελληνικό, καθώς και υπάρχει ορθολογικότερος καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ.

Ο ΕΟΤ αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την κριτική που έχει ασκηθεί από τη νέα  πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ιδιαίτερα με τις μη εξαιρέσεις από τον νόμο περί  προμηθειών είναι ένας οργανισμός που θα έπρεπε να είναι οργανισμός εξωστρέφειας και είναι οργανισμός ο οποίος ασχολείται με το αν θα πληρώνει ΦΠΑ, με το πώς μπορεί να κάνει τις προμήθειές του, με το πώς μπορεί να γίνει διαφήμιση στη Google και τι διαγωνισμούς πρέπει να κάνει. Στο πλαίσιο αυτό ο νέος Υπουργός υποστηρίζει πως «πρέπει να ξανασκεφτούμε τον ΕΟΤ, την ψηφιακή του στρατηγική και την εξωστρέφεια. Ξεκινάμε λοιπόν με τις αλλαγές, ώστε να έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο λειτουργικό, με αρμοδιότητες, και έναν πρόεδρο εκτελεστικό και το επόμενο διάστημα θα έρθουμε με αλλαγές συνολικά και στο οργανόγραμμα του οργανισμού ώστε να το κάνουμε έναν οργανισμό που θα δίνει λύσεις, θα εκπροσωπεί πραγματικά τη χώρα μας στο εξωτερικό και θα στηρίζει την εικόνα της χώρας αλλά και το Ελληνικό τουριστικό προϊόν».

Στο εξής κι εφόσον εγκριθεί το νομοσχέδιο, ο Ε.Ο.Τ. θα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και άλλα έξι μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

Τα παραπάνω πρακτικά μεταφράζονται σε θέσεις ευθύνης που δίνονται από την κυβέρνηση για τις ενέργειες διαχείρισης του τουρισμού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ