Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Πανεπιστημίου εξετάζουν οι δύο πλευρές, με αντικείμενο την κατάρτιση ειδικού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, που θα καλύπτει αποκλειστικά την περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου. Το σχέδιο αυτό θα εκπονηθεί από διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου, με  τίτλο «Εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων στο Δήμο Αγίου Νικολάου». Επιστημονικός υπεύθυνος για την υλοποίηση της έρευνας αυτής είναι ο Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος κ. Ευθύμιος Λέκκας.

Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και ανάλυση των φυσικών κινδύνων που μπορεί να εκδηλωθούν εντός των ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Η αποτύπωση όλων των ιδιαιτεροτήτων και των ιδιομορφιών του δήμου, θα αποκαλύψει πλήρως τους φυσικούς κινδύνους της περιοχής που θα διερευνηθεί και θα δώσει στο δήμο τη δυνατότητα να οργανώσει καλύτερα το σχεδιασμό του για την αντιμετώπισή τους.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποτύπωση πολεοδομικών και χωροταξικών στοιχείων, τα οποία έχουν σχέση με τους κινδύνους, όπως καταγραφή ελεύθερων χώρων, διάταξη οδικού δικτύου, ύπαρξη επικίνδυνων βιομηχανιών, χρήσεις γης, τρόπους και ιδιομορφίες δόμησης, διάταξη των βασικών οδικών αρτηριών, εντοπισμός χώρων ζωτικής σημασίας κλπ.

Για την εκπόνηση των εργασιών αυτών θα χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά προγράμματα για την ανάλυση των δεδομένων και προγράμματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. Συνολικά η ερευνητική ομάδα θα απαρτίζεται από 16 επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου.

Η εκπόνηση της έρευνας θα διαρκέσει έξι μήνες και απ’ αυτούς ένας μήνας θα αφιερωθεί για την παροχή συμβουλευτικής- επιστημονικής υποστήριξης από την ερευνητική ομάδα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως τεχνική στήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας  κλπ.

Η δημοτική αρχή ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο που ορίζει και ο νόμος, σχετικά με τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ, να μεριμνούν και εξασφαλίζουν την αναγκαία οργάνωση και υποδομή των Υπηρεσιών τους, προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας, καταρτίζοντας και σχετικά μνημόνια ενεργειών.

Απώτερος σκοπός από πλευράς του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι η αξιοποίηση της ερευνητικής εργασίας του Πανεπιστημίου και της κατάρτισης των εμπλεκομένων υπαλλήλων στο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, η απόκτηση ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου «χάρτη» πολιτικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών απειλών και καταστροφών.

Το Σχέδιο, φυσικά, το οποίο θα είναι εναρμονισμένο με τις γενικότερες κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, θα στοχεύει στο να συμβάλλει  τόσο στην ταχεία και συντονισμένη επέμβαση των Υπηρεσιών για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων του Δήμου, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, όσο και στη  βελτίωση των μέσων και των μεθόδων πρόβλεψης και ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρων, χιονοπτώσεων και άλλων φυσικών καταστροφών.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η διευθύντρια Μελετών του Δήμου Μαρία Πρατσινάκη, η οποία παρακολουθεί την προετοιμασία για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, τρίτος συμβαλλόμενος στην προγραμματική σύμβαση θα είναι η Περιφέρεια Κρήτης. Η κ. Πρατσινάκη είπε ότι το Σχέδιο «Ξενοκράτης» επισημαίνει αρμοδιότητες και ευθύνες των ΟΤΑ στον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, πέραν εκείνων της Περιφέρειας Κρήτης, που έχει τον κεντρικό συντονισμό. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου θα καταπιαστεί με το κομμάτι του σχεδιασμού που αφορά αποκλειστικά εκείνον και την περιφέρεια της αρμοδιότητάς του, πρόσθεσε η κ. Πρατσινάκη. Εξήγησε δε ότι απομένει να διευκρινιστούν ορισμένα τυπικά ζητήματα γραφειοκρατικής και λογιστικής φύσεως, πριν υπογραφεί η σύμβαση. Ο Δήμος θα διαθέσει περίπου 55.000 € για την αμοιβή της επιστημονικής αυτής εργασίας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ