Ο Πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βραχασίου σας ενημερώνουν ότι η αποκατάσταση των ζημιών και ο καθαρισμός των αγροτικών δρόμων στην περιοχή Βραχασίου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και θα διαρκέσουν 10 μέρες.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Κ. Κυβερνητάκης

Σημείωση: Υπεύθυνος θα είναι ο κοινοτικός σύμβουλος Εμμ. Σουλαδάκης.