Ο πρώην δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Δημ. Κουνενακης κατά τη διάρκεια του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου για τις πανεπιστημιακές σχολές ανέφερε: «Δεχθήκαμε βαρύτατη επίθεση ως πόλη και ως νομός. Να κηρύξουμε τον τόπο υπό διωγμό. Χρειάζεται συνεργασία σε επίπεδο νομού για ανατροπή της απόφασης του υπουργείου Παιδείας που στηρίχθηκε σε …προφάσεις εν αμαρτίαις. Να αξιοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί παράγοντες του Νομού για ανατροπή της απόφασης. Γιατί διαφορετικά ως τόπος δεν έχομε καμία προοπτική!»