Κενές θέσεις φαρμακείων εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης, με στόχο να υποβληθούν αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου 2020.

Η κατάθεση αιτήσεων μπορούν να γίνουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ρεθύμνης.