Να εξομοιωθούν οι συντελεστές με τους οποίους καθορίζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων εκτός σχεδίου εντός αρχαιολογικών ζωνών, με εκείνα των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων, ώστε να ισχύει ένας ενιαίος συντελεστής 0,35, σε όλο το Δήμο Αγίου Νικολάου.

Αυτό, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αντώνης Ζερβός, με αφορμή σχετικό αίτημα ιδιοκτητών εκτάσεων στην Κολοκύθα Ελούντας.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, «για άγνωστο λόγο, στους συντελεστές που επηρεάζουν αρνητικά ένα ακίνητο δεν υπάρχει μειωτικός συντελεστής για όσα περιλαμβάνονται σε αρχαιολογικές ζώνες Α’ ή Β’, όπου η εκμετάλλευσή τους στη μεν περίπτωση της Α’ απαγορεύεται πλήρως, στη δε Β’ επιτρέπεται πολύ περιορισμένα. Είναι απορίας άξιο, γιατί υπάρχει μειωτικός συντελεστής στις δασικές εκτάσεις 0,6 και στους βοσκοτόπους 0,25, αφού ανάμεσα στις δύο χρήσεις δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Ελλείπει δε παντελώς ο μειωτικός συντελεστής, λόγω αρχαιολογίας, που στις περιπτώσεις υψηλών αντικειμενικών αξιών, οδηγεί σε ιδιαίτερα άδικα αποτελέσματα».

Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι επειδή στην περιοχή μας υπάρχουν υψηλές αντικειμενικές αξίες, το πρόβλημα είναι έντονο και ο Δήμος θα ζητήσει νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση της κατάφωρης αυτής αδικίας – πρόταση που έκανε ομόφωνα αποδεκτή το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιπλέον αποφασίστηκε, ο Δήμος να αναθέσει σε ορκωτό εκτιμητή τη διαμόρφωση συνολικής πρότασης που αφορά την πραγματική αξία των αξιών των ακινήτων σε επίπεδο Δήμου Αγίου Νικολάου και με βάση αυτά τα στοιχεία να ζητήσει ο Δήμος τον επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, γιατί με την τελευταία απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ορίστηκαν ιδιαίτερα υψηλές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Αγίου Νικολάου συνολικά.

Η τοπική κοινωνία αντέδρασε και αντιδρά στις αυξήσεις αυτές τις οποίες θεωρεί αναντίστοιχες ως προς τις πραγματικές αξίες, φορομπηχτικές, άδικες και επιβαρυντικές για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.  Είχε γίνει και σχετική κινητοποίηση στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για τις αυξήσεις αυτές, χωρίς όμως να υπάρξει από πλευράς του υπουργείου καμία σχετική διορθωτική κίνηση.