Αρχική Σητεία Ρεπορτάζ Μέχρι 31/8 η υποβολή δηλώσεων της επιφάνειας ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων ή...

Μέχρι 31/8 η υποβολή δηλώσεων της επιφάνειας ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων ή και της χρήσης ακινήτων

Από

Ημερομηνία

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής, στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, αρχικών ή διορθωτικών δηλώσεων της επιφάνειας ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων ή και της χρήσης ακινήτων, είναι η  31- 8 -2020.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν προβλέπεται άλλη παράταση και  θα εφαρμοστούν οι ισχύουσες διατάξεις διασταύρωσης των αδήλωτων ακινήτων προκειμένου να επιβληθούν αναδρομικά τα αναλογούντα  τέλη και πρόστιμα.

Τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές των παραπάνω  δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1/1/2020.

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση  https://tetragonika. govapp.gr/ – υποβολή δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους ΟΤΑ – είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 8:00 – 13:30 ( υποβάλλονται: αίτηση – Υπ. Δήλωση  η οποία  διατίθεται  από την υπηρεσία,  αντίγραφο Ε9 διορθωμένο με τα σωστά τ.μ. του ακινήτου,  τυχόν τακτοποίηση αυθαιρέτου ή άλλος τίτλος ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια και παροχή ρεύματος, εάν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο).

Διευκρινίζουμε ότι τα ακίνητα που δηλώνονται είναι τα ηλεκτροδοτούμενα  και μη  κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών  και τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης και οικισμών.

Καλούμε τους δημότες να εκμεταλλευτούν την παραπάνω ευνοϊκή διάταξη υποβάλλοντας την προβλεπόμενη  δήλωση.

Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 2843340528 κ. Σφακιανάκη Ζαχαρένια.

 

                                                                     Από το Τμήμα Εσόδων Δήμου Σητείας

 

Πρόσφατα άρθρα