Αρκετή συζήτηση έγινε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, υπό την προεδρία του Βαγγέλη Μαυρικάκη, με αφορμή τον ορισμό νέων προϊσταμένων στα Τμήματα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ με την επικείμενη συνταξιοδότηση του Προϊσταμένου Τμήματος Ύδρευσης και Τμήματος Αποχέτευσης Παναγιώτη Φαλέγκου, σε ένα μήνα περίπου, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΑΝ Γιάννης Πεδιαδίτης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι απαιτείται η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας με επιλογή  νέων προϊσταμένων στα Τμήματα της Τεχνικής ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους.

Αναλυτικότερα πρότεινε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. ο ορισμός των παρακάτω:

α) Για το Τμήμα Ύδρευσης τον Γεώργιο Παπαδάκη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

β) Για το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης την Ευαγγελία Δεμέτζου, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, η οποία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο αντίστοιχο Τμήμα, υψηλή επιστημονική κατάρτιση και άριστη επαγγελματική νοοτροπία.

γ) Για το Τμήμα Αποχέτευσης αναπληρωτής Προϊστάμενος ο Εμμανουήλ Καναβός Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, ώστε μετά την οριστική αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του προϊσταμένου του Τμήματος κ. Φαλέγκου θα αναλάβει προϊστάμενος του Τμήματος.

Επίσης προτείνεται ο ορισμός του Μιχαήλ Ατσαλάκη, Τεχνίτη – υδραυλικού ΔΕ, ως υπευθύνου του Γραφείου Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου Ύδρευσης, ώστε να καλυφτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανάγκη «διασύνδεσης» μεταξύ συνεργείων ύδρευσης και λοιπών Τεχνικών Υπηρεσιών.

Με παρέμβασή του το μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ Βασ. Ορφανάκης επεσήμανε ότι ενδεχομένως να πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένα, «αντικειμενικά» κριτήρια, που θα συμπλήρωναν και θα βοηθούν τον διευθυντή στη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων υπάλληλων και εργατών στις κατάλληλες θέσεις, όταν για μια θέση υπάρχουν δύο ή περισσότεροι που θα μπορούν ή θα διεκδικήσουν να την καταλάβουν.

Βέβαια, στην παρούσα συγκυρία, όπως εξήγησε ο κ. Πεδιαδίτης, υπάρχει μεγάλη έλλειψη στελεχικού και τεχνικού προσωπικού και εργατών, οπότε δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα, αλλά υποστήριξε επίσης ότι, κατά την άποψή του, η αξιολόγηση της επάρκειας, διαθεσιμότητας και πνεύματος συνεργασίας του εργαζομένου βαρύνει κατά πολύ, για την επιλογή του και σε θέσεις ευθύνης.