Γνωστοποιήθηκαν τα νεότερα αποτελέσματα από τις δειγματοληψίες των ελέγχων που διενεργούνται από την ΔΕΥΑΣ στα λύματα  Σητείας και Παλαικάστρου σε σχέση με το  υιικό φορτίο που αφορά τον  covid -19. Τα τελευταία  αποτελέσματα είναι στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα , δηλαδή ένα έως δύο για τη Σητεία και τέσσερα έως οκτώ για το Παλαίκαστρο.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης “οι μετρήσεις  είναι από 5 έως και  14 Ιανουαρίου δηλαδή στη διάρκεια δύο εβδομάδων, από 5 έως 11 και από 11 έως 14. Τα αποτελέσματα είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα που είχαμε και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή υπάρχει ένα φορτίο στο Παλαίκαστρο το οποίο φαίνεται ότι έχει μία δυναμική  αλλά στάσιμη. Από τη στιγμή που δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου ο δείκτης, εκτιμούν οι υπηρεσίες ότι ναι μεν υπάρχει το φορτίο  αλλά είναι στάσιμο.

Σε ότι αφορά την περιοχή της Σητείας και πάλι η εκτίμηση είναι η ίδια. Υπάρχουν ίχνη υιικού φορτίου στην δειγματοληψία”.